S’adjudica el subministrament i la instal·lació de la gespa del Camp de Futbol Ŕngel ‘Pichi’ Alonso

20/06/2019

L'empresa adjudicatŕria ha estat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A., l'escollida d'entre les dos que s'havien presentat a la licitació. L'import d'adjudicació ha estat de 192.013,79 euros, IVA inclňs.

L'Ajuntament de Benicarló ha adjudicat aquesta setmana el contracte de subministrament i manteniment de la gespa artificial del Camp de Futbol Ŕngel Pitxi Alonso mitjançant la modalitat de rčnting amb opció de compra, per un import de 192.013,79 euros, IVA inclňs. El contracte, que té una durada de set anys, ha estat adjudicat a l'empresa Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A., l'escollida d'entre les dos que s'havien presentat a la licitació. L'empresa adjudicatŕria subcontractarŕ la instal·lació i el manteniment de la gespa a l'empresa Mondo Iberica, S. A.

Ara, una vegada formalitzada l'adjudicació del contracte, l'empresa començarŕ a treballar en la renovació de la gespa artificial del Camp de Futbol Ŕngel Pitxi Alonso, una actuació que estŕ previst que estiga acabada a finals del mes de juliol.

Amb aquesta inversió es dona resposta a la demanda dels més de 350 esportistes que entrenen cada dia al camp de futbol, ja siguen alumnes del Benicarló Base Futbol o els futbolistes del CD Benicarló.

-->