Notícies destacades

El Ple aprova les delegacions, les retribucions i les dedicacions exclusives i parcials

10/07/2019

Les sessions ordinàries del Ple tindran lloc l'últim dijous de cada mes i la Junta de Govern Local es reunirà els dilluns. S'han aprovat tres dedicacions exclusives i 11 dedicacions parcials, incloent les dels portaveus dels grups municipals de l'oposició.

El Ple de l'Ajuntament de Benicarló, reunit en sessió extraordinària, ha aprovat avui el cartipàs municipal i les propostes que regularan el funcionament orgànic de la institució per als propers 4 anys.

Pel que fa a la periodicitat de les sessions plenàries ordinàries, tindran lloc l'últim dijous de cada mes, mentre que les convocatòries de la Junta de Govern Local seran els dilluns a les 14.00 hores i la Junta de Portaveus es reunirà també els dilluns a les 13.00 hores.

El Ple també ha servit per a aprovar la creació i la composició de les comissions informatives permanents, que seran les mateixes que l'anterior legislatura: Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis al Territori, Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis al Ciutadà, Comissió Informativa de Comerç, Turisme i Promoció de l'Àmbit Local, Comissió Informativa de Serveis Socials i Polítiques Inclusives, Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis Generals i Policia i Seguretat, Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni, Comissió Informativa de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics i Comissió Especial de Comptes.

Pel que fa a les dedicacions exclusives i parcials, aquesta legislatura s'han fixat tres dedicacions exclusives, que assumiran l'alcaldessa, Xaro Miralles (3.955,17 euros mensuals bruts), el regidor de Governació, Policia i Seguretat i Obres i Serveis, Ilde Añó (2.803 euros mensuals bruts), i el regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans, Carlos Flos (2.803 euros mensuals bruts).

La resta de membres de l'equip de govern desenvoluparan el seu càrrec en règim de dedicació parcial, igual que els portaveus dels tres grups municipals de l'oposició, que també tindran assignada una dedicació parcial. En aquests casos, les retribucions s'han fixat en 2.052 euros mensuals bruts per als regidors Pedro Manchón (Cultura, Museus i Patrimoni Cultural i Festes i Falles), Gemma Cerdà (Serveis Socials i Polítiques Inclusives), Román Sánchez (Urbanisme i Promoció Econòmica), Isabel Cardona (Turisme i Contractació), Clara Cid (Comerç i Modernització, Transparència i Administració Electrònica). El temps de dedicació mínim és de 105 hores mensuals.

Rebran 1.846,87 euros mensuals bruts per un temps de dedicació mínim de 90 hores mensuals els regidors Fernando Jovaní (Esports i Joventut), Inma Díaz (Agricultura) i Filo Agut (Participació Ciutadana, Medi Ambient i Serveis Lingüístics).

Els portaveus dels grups municipals de l'oposició, Juan Antonio Mañá (Partit Popular), Benjamín Martí (Ciudadanos) i Marta Escudero (Compromís) rebran 1.121 euros mensuals bruts.

Les dotacions econòmiques als grups polítics municipals s'han fixat en una quantia mensual per import de 250 euros i una altra de variable, en funció del nombre de membres del grup, per import mensual de 100 euros per cada membre del grup.

Finalment, l'assistència per concurrència a Ple s'ha fixat en 205 euros (amb un màxim d'un al mes). Les comissions informatives tindran una indemnització de 89 euros (amb un màxim de 6 al mes per regidor) mentre que l'assistència a la Junta de Portaveus s'indemnitzarà amb 75 euros al mes (amb un màxim de 4 al mes).

-->