Projecte EMPUJU 2020, subvenció concedida de 56.717,31 euros, s'han fet les següents contractacions per un període de 12 mesos:

Professió/Treball

Nombre persones contractades

Orientadora professional per a la inserció laboral

1

Periodista

1

Tècnica en educació ambiental

1

Actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil.

Direcció General d'Ocupació, Assumptes Socials i Igualtat d'Oportunitats de la Comissió Europea.

Unitat Administradora del FSE (UAFSE, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social).

-->