Projecte d'urbanització modificat de la UE-3 del Polígon Industrial "El Collet" de Benicarló