h) Si és el cas, adequació del pla o programa a la declaració ambiental i territorial estratègica