Benicarló
Foto Foto Foto Foto
fletxaValencià fletxaCastellano
retol
2. PLA GENERAL ESTRUCTURAL

d) Formulació d'una versió preliminar del pla que inclourà un EATE

Document Idioma Format Longitud Actualitzat Autor

01.-Memoria información

pdf 37,74 MB 08/08/2017

mjose

02.-Memoria justificativa

pdf 55,32 MB 08/08/2017

mjose

03.-Indice Planos información

pdf 22,69 KB 08/08/2017

mjose

04.-Perimetro urbanizacion julio 2017

pdf 5,2 MB 08/08/2017

mjose

05.-Infraestructura verde y afecciones julio 2017

pdf 6,06 MB 08/08/2017

mjose

06.-U-1

pdf 7,78 MB 08/08/2017

mjose

07.-Planes con afeccion sobre el municipio

pdf 5,38 MB 08/08/2017

mjose

08.-Indice planos ordenacion estructural

pdf 13,72 KB 08/08/2017

mjose

09.-Infraestructura verde

pdf 10 MB 08/08/2017

mjose

10.-zonas rurales

pdf 6,68 MB 08/08/2017

mjose

11.-zonas urbanas

pdf 5,47 MB 08/08/2017

mjose

12.-Normas urbanisticas

pdf 126,4 MB 12/12/2018

sviura

13.-Catalogo de bienes y EP

pdf 33,85 MB 08/08/2017

mjose

14.-plano 1

pdf 5,03 MB 08/08/2017

mjose

15.-plano 2

pdf 4,89 MB 08/08/2017

mjose

16.-plano 3

pdf 5,24 MB 08/08/2017

mjose

17.-Estudio de paisaje

pdf 50,12 MB 08/08/2017

mjose

18.-Plan de Participación Pública

pdf 130,62 KB 08/08/2017

mjose

19.-Memoria resumida

pdf 12,69 MB 08/08/2017

mjose

20.-EATE

pdf 102,52 MB 08/08/2017

mjose

21.-EATE Planos1 UAH

pdf 5,5 MB 08/08/2017

mjose

22.-EATE Planos2 Calidad ambiental

pdf 5,54 MB 08/08/2017

mjose

23.-EATE Planos3 Capacidad de acogida

pdf 5,84 MB 08/08/2017

mjose

24.-anexo1. Estudio inundabilidad AI

pdf 50,25 MB 08/08/2017

mjose

25.-anexo1. Estudio inundabilidad. Plano1

pdf 5,15 MB 08/08/2017

mjose

26.-anexo1. Estudio inundabilidad. Plano2

pdf 4,96 MB 08/08/2017

mjose

27.-anexo1. Estudio inundabilidad. Plano3

pdf 5,43 MB 08/08/2017

mjose

28.-anexo1. Estudio inundabilidad. Plano4

pdf 5,22 MB 08/08/2017

mjose

29.-anexo1. Estudio inundabilidad. Plano5

pdf 5,6 MB 08/08/2017

mjose

30.-anexo1. Estudio inundabilidad. Plano6

pdf 7,09 MB 08/08/2017

mjose

31.-anexo1. Estudio inundabilidad. Plano7

pdf 5,06 MB 08/08/2017

mjose

32.-anexo1. Estudio inundabilidad. Plano8

pdf 154,25 MB 08/08/2017

mjose

33.-anexo1. Estudio inundabilidad. Plano 9

pdf 154,21 MB 08/08/2017

mjose

34.-anexo2. Estudio acustico AII

pdf 431,86 KB 08/08/2017

mjose

35.-anexo2. Estudio acustico Plano EA-1

pdf 79,79 MB 08/08/2017

mjose

36.-anexo2. Estudio acustico Plano EA-2

pdf 75,05 MB 08/08/2017

mjose

37.-anexo2. Estudio acustico Plano EA-3.1

pdf 72,88 MB 08/08/2017

mjose

38.-anexo2. Estudio acustico Plano EA-3.2

pdf 73,38 MB 08/08/2017

mjose

39.-anexo2. Estudio acustico Plano EA-4.1

pdf 31,71 MB 09/08/2017

mjose

40.-anexo2. Estudio acustico Plano EA-4.2

pdf 38,34 MB 09/08/2017

mjose

41.-anexo2. Estudio acustico Plano EA-4.3

pdf 23,92 MB 09/08/2017

mjose

42.-anexo2. Estudio acustico Plano EA-5

pdf 3,92 MB 09/08/2017

mjose

43.-anexo2. Estudio acustico Plano EA-6.1

pdf 4,2 MB 09/08/2017

mjose

44.-anexo2. Estudio acustico Plano EA-6.2

pdf 4,21 MB 09/08/2017

mjose

45.-anexo3. Estudio de Recursos Hidricos AIII

pdf 853,9 KB 09/08/2017

mjose

46.-anexo4. Estudio de otros riesgos naturales AIV

pdf 3,21 MB 09/08/2017

mjose

47.-anexo5. Afección red natural AV

pdf 22,78 KB 09/08/2017

mjose

48.-anexo6. Alternativa TEC y amb viables AVI

pdf 8,72 MB 09/08/2017

mjose

49.-anexo7. Estudio patrimonio cultural AVII

pdf 2,95 MB 09/08/2017

mjose

50.-anexo7. Estudio movilidad traf y transp AVII

pdf 8,03 MB 09/08/2017

mjose

51.-anexo 9. Analisis ocupación del territorio AIX

pdf 143,77 KB 09/08/2017

mjose

52.-anexo10. Estudio suelo para actividades economicas AX

pdf 53,01 KB 09/08/2017

mjose

53.-anexo11. Estudio demanda vivienda AXI

pdf 320,29 KB 09/08/2017

mjose

54.-anexo12. Identificación nucleos de vivienda en SNU AXII

pdf 114,46 MB 09/08/2017

mjose

55.-anexo13. Identificación nucleos de vivienda en SNU Planos INV

pdf 4,95 MB 09/08/2017

mjose

Suggeriments T'agrada? Imprimir Actualitzada 22/03/2019 15:02 © 2000-2019 Ajuntament de Benicarló