a) Sol·licitud d'inici de l'avaluació ambiental i territorial