Benicarló
Foto Foto Foto Foto
fletxaValencià fletxaCastellano
retol
PROGRAMES D'ACTUACIÓ INTEGRADA

Sector 9A Palmar

Un Programa d'Actuació Integrada és aquell instrument de planejament que ordena el procés de gestió, urbanització i edificació de sòl urbanitzable.

Constituïx l'àmbit de desenvolupament del Programa d'Actuació Integrada “SECTOR 9A. PALMAR.” el sòl delimitat per:

  • Rambla d'Alcalà.

  • Sòl Urbà P.P. Palau.

  • Línia de Ferrocarril

  • Ratlla del terme amb Peníscola.

La delimitació descrita es troba definida en el planejament vigent, segons els plànols de la sèrie “A” “i B” del Pla General.

La superfície estimada de l'àmbit és de 68.298m2.

El desenvolupament del Programa precisa la redacció d'un Pla Parcial de desenvolupament que estableixi l'ordenació detallada del sector. Les alternatives tècniques haurien de plantejar la modificació de l'ordenació estructural prevista en el Pla General (delimitació sector) redelimitant l'àmbit del sector 9 en dos sectors a banda i banda de la rambla d'Alcalà, creant dos àmbits de planejament, sectors 9A i 9B independents. Alternativamente podran redactar el Pla Parcial per al conjunt del sector 9, desenvolupant la urbanització de l'àmbit previst en el present programa.

Información pública de la propuesta presentada por Rover Alcisa Inmobiliaria, SLU del PAI del Sector 9A Palmar

Creat per mjose el 24/04/2008
Suggeriments T'agrada? Imprimir Actualitzada 20/06/2018 14:36 © 2000-2018 Ajuntament de Benicarló