MPG/2076. Modificación PGOU: Qualificació dels terrenys per a incorporar-lo a la piscina municipal-pistes d'atletisme.