Ajuntament de Benicarló - Turisme

Port de cultura / Itineraris

Passejar al caient de la tarda pel nucli antic, on s'ubica gran part de l'activitat comercial de la ciutat i la major part del qual està adequat per a vianants, i detenir-se a contemplar la façana barroca de l'església de Sant Bartomeu o la casa del Marqués de Benicarló, resulta quasi obligat si visiteu Benicarló.

En aquesta secció, us suggerim una sèrie d'itineraris que us ajudaran a recórrer el llegat historicocultural de la ciutat.

© 2000-2019 Equip Desenvolupament Web