Ajuntament de Benicarló - Turisme

Port de cultura / Itineraris / Aljubs

Aljubs

Els aljubs són dipòsits d'aigua, excavats sota terra i coberts mitjançant una volta de maçoneria. Emmagatzemen les aigües procedents de la pluja que circulen pels camins i reguers pròxims, després de dipositar gran part de la càrrega sedimentària d’aquesta aigua en un receptacle situat en la part superior.

Aquests interessants i característics elements del patrimoni etnològic de Benicarló es troben a les zones de secà del terme. Ara bé, els més ben conservats estan situats al llarg de l’antic camí dels Moliners i al camí d’Ulldecona i se’ls coneix amb la següent denominació: aljub de la Sotada o de la Pistola (construït l’any 1891), aljub Vell o del camí de Càlig (el més antic i es desconeix l’època de la seua construcció), aljub de la Fossa del Pastor (construït l’any 1845) i l'aljub del Mas o del camí d’Ulldecona (construït l’any 1899).

© 2000-2019 Equip Desenvolupament Web