Benicarló
Foto Foto Foto Foto
fletxaValencià fletxaCastellano
retol
TRESORERIA

Tresoreria

L'article 194 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals assenyala que constitueixen la tresoreria de les entitats locals tots els recursos financers, siguen diners, valors o crèdits, de l'entitat local tant per a operacions pressupostàries com extrapressupostàries.

En definitiva, la Tresoreria s'encarrega:

  • D'assegurar en tot moment la capacitat de pagar els deutes,

  • D'obtindre el finançament als millors interessos possibles,

  • De contribuir a optimitzar l'estructura de capital,

  • De gestionar els riscos financers,

  • De vetlar per la seguretat dels processos que li pertoquen.

Per tal de complir amb aquest precepte, el Departament està estructurat en dos subseccions:

-Quantificació de les nòmines

-Ingressos, pagaments, fiances...

Els tràmits sobre els quals pots obtindre informació a aquesta secció de la web són els següents:

 Models d'avals

 Constitució de fiances

 Devolució de fiances

 Informació sobre l'estat d'una factura

 Manteniment de tercers

Creat per lorena el 03/01/2006
Suggeriments T'agrada? Imprimir Actualitzada 23/01/2019 15:21 © 2000-2019 Ajuntament de Benicarló