L'AJUNTAMENT

El pregoner

Des d'ací també podreu donar-vos de baixa i modificar els temes del vostre interés.

Si voleu que us mantinguem puntualment informats, només cal que trieu els temes que us interessen especialment i indicar-nos la vostra adreça de correu electrònic.

Correu electrònic: 

 Activitats culturals (teatre, exposicions, concerts, concursos, conferències, ...)

 Informació d'interés per a comerciants i emprenedors (subvencions, normatives, campanyes, ...)

 Universitat Popular (oferta de cursos, activitats, ...)

 Novetats que es produeixen a la web

 Oferta de treball de l'Ajuntament

 Informació mediambiental

 Activitats esportives

 Activitats de la regidoria de turisme

 El Mucbe

 OMIC - Oficina Municipal d'Informació al Consumidor

 AODL - Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local

 Participació Ciutadana

 Joventut

 Qualsevol altra informació que l'Ajuntament crega d'interés

L'Ajuntament de Benicarló us informa que l'emplenament de totes les dades personals facilitades al formulari es completament voluntària, però necessària per a poder prestar el servei adequadament. Si no consentiu el tractament de les vostres dades, el servei no podrà ser executat.

La informació obtesa serà inclosa en els fitxers destinats al compliment de l'objecte del servei i seran tractats de forma confidencial per l'Ajuntament de Benicarló i per totes aquelles entitats que, atenent a la finalitat i a l'objecte de la pressa de dades, puguen intervenir en la gestió del servei. Per tant, si faciliteu les vostres dades autoritzeu de manera expressa que totes les dades recollides en aquest formulari siguen tractades automatitzadament.

Podreu dirigir-vos a l'Ajuntament de Benicarló per consultar, modificar o cancel·lar les dades que ens heu facilitat. També podreu oposar-vos posteriorment al tractament, dirigint-vos per escrit al Servei de Protecció de Dades (c. de Ferreres Bretó, 10 Benicarló).

© 2000-2017 Ajuntament de Benicarló