0001 Annex Anunci tècnic prevencio riscos laborals. Escola Ocupació Et Formen Benicarló

13/05/2019

ANNEX ANUNCI

Expedient FETFO/2019/3/12.

Per a la selecció de personal directiu i docent del programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d'Ocupació Et Formem, destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables, aquest programa te com objectiu millorar la qualificació i facilitar la inserció laboral dels seus participants per mitjà de la realització d'obres o servicis d'utilitat pública o interès social.

Personal a seleccionar i requisit:

Un professor/a. Formació complementària:

FCOSo2 Bàsic de prevenció de riscos laborals

Duració: 30 hores

Requisit: Tècnic de nivell superior en prevenció de riscos laborals

Experiència docent: D'acord amb l'article 1 punt 8 del Real Decret 189/2013 del 15 de març.

Termini per a presentar les candidatures: dia 17 de maig a les 14.00h.

Consultar bases generals publicades per LABORA per a la selecció de personal

Model de sol·licitud per a participar al procés selectiu

El tinent d'alcalde delegat de Promoció de l'Àmbit Local

Roman Sánchez Mateu

Benicarló, 10 de maig de 2019

Carrer de Ferreres Bretó, 10 · 12580 Benicarló · Tel. 964 470 050 · Fax 964 475 908 · www.ajuntamentdebenicarlo.org