0001 Anunci alumnat Escola Ocupació Et Formem Ajuntament Benicarló

10/05/2019

ANUNCI

Expedient FETFO/2019/3/12

Per a la selecció d'alumnes del programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d'Ocupació Et Formem, destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables, aquest programa te com objectiu millorar la qualificació i facilitar la inserció laboral dels seus participants per mitjà de la realització d'obres o servicis d'utilitat pública o interès social.

Personal a seleccionar i requisit:

  • Especialitat: Certificat de Professionalitat en Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria. AGAO0108.

  • Es seleccionaran un total de 10 alumnes. Sols podran participar les persones desocupades prèviament derivades per part dels Serveis Socials municipals.

  • Termini per a presentar les candidatures: dia 17 de maig a les 14.00h.

Consultar bases generals publicades per LABORA per a la selecció de personal

El tinent d'alcalde delegat de Promoció de l'Àmbit Local

Roman Sánchez Mateu

Benicarló, 10 de maig de 2019

Carrer de Ferreres Bretó, 10 · 12580 Benicarló · Tel. 964 470 050 · Fax 964 475 908 · www.ajuntamentdebenicarlo.org