0001 Anunci personal directiu i docent Escola Ocupació Et Formem Benicarló

10/05/2019

ANUNCI

Expedient FETFO/2019/3/12.

Per a la selecció de personal directiu i docent del programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d'Ocupació Et Formem, destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables, aquest programa te com objectiu millorar la qualificació i facilitar la inserció laboral dels seus participants per mitjà de la realització d'obres o servicis d'utilitat pública o interès social.

Personal a seleccionar i requisit:

- Una persona directiva.

Requisit: titulació universitària

- Una persona docent, per a impartir el certificat de professionalitat: AGAO0108. Activitats Auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria, compte amb alguna d'aquestes titulacions:

  • Enginyer Agrònom o Enginyer de Montes.

  • Llicenciat en Biologia.

  • Enginyer Tècnic Agrícola o Forestal.

  • Tècnic Superior en Gestió i Organització d'empreses Agropecuàries.

  • Tècnic Superior en Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics.

  • Tècnic en Jardineria.

  • Certificat de professionalitat de nivell 3 de la família professional d'agrària i de l'àrea professional de jardineria.

Termini per a presentar les candidatures: dia 17 de maig a les 14.00h.

Consultar bases generals publicades per LABORA per a la selecció de personal

Model de sol·licitud per a participar al procés selectiu

El tinent d'alcalde delegat de Promoció de l'Àmbit Local

Roman Sánchez Mateu

Benicarló, 10 de maig de 2019

Carrer de Ferreres Bretó, 10 · 12580 Benicarló · Tel. 964 470 050 · Fax 964 475 908 · www.ajuntamentdebenicarlo.org