Benicarló reforça la lluita contra l’absentisme escolar millorant el protocol i la coordinació entre les parts implicades

03/04/2019

L'Ajuntament i la comunitat educativa firmen un acord per a aplicar un nou programa que millora l'eficàcia en la lluita contra l'absentisme escolar. La coordinació entre tots els agents implicats és imprescindible en la detecció precoç de l'absentisme.

Les regidories de Benestar Social i Educació, els directors del tots els centres educatius i la inspecció educativa han firmat un acord per a aplicar el Programa municipal de cooperació de les institucions en la prevenció i l'abordatge de l'absentisme escolar, un document que millora l'anterior protocol d'intervenció en casos d'absentisme i que atribueix un paper essencial a la coordinació entre les diferents parts implicades en el control de l'absentisme escolar: la comunitat educativa d'una banda (on s'inclouen els tutors i la direcció dels centres i la inspecció educativa) i, d'altra banda, la part institucional (els Serveis Socials i la Policia Local).

En concret, el document incorpora canvis importants per a la detecció precoç de l'absentisme, com ara reduir el nombre de faltes d'assistència que són necessàries per a activar el protocol o detallar el paper que ha de jugar cada agent (tutors, centres, inspecció o tècnics de Serveis Socials). D'aquesta manera, s'aconsegueix incrementar l'eficàcia del programa, intervenint en etapes d'absentisme més primerenques i disminuint el risc d'un absentisme més accentuat.

La regidora de Benestar Social, Marta Escudero, ha destacat que «amb aquest nou document pretenem millorar l'aplicació del dret a una educació en igualtat d'oportunitats a la nostra ciutat i assegurar un element bàsic com és l'escolarització de tots els infants en condicions de qualitat». Escudero ha subratllat que «la lluita contra l'absentisme continua sent una de les nostres prioritats perquè sabem que el puntal bàsic per a aconseguir la igualtat d'oportunitats és garantir l'escolarització i l'assistència de tots els alumnes als centres educatius».

El nou protocol tindrà vigència fins al curs 2020-2021, moment en què la Mesa Municipal d'Absentisme Escolar farà una nova revisió i incorporarà els canvis necessaris per a millorar-ne l'eficiència.

Cal destacar que Benicarló és un dels municipis de la Comunitat Valenciana amb un menor índex d'absentisme escolar, segons dades recentment publicades en un estudi de la Universitat de València.