Església de Sant Bartomeu

3.Capelles

18/08/2011

Nostra Senyora del Rocio

Consta d'una talla adquirida pels components de la casa d'Andalusia de Benicarló moguts per la devoció a la seva verge. Té una petita taula recolzada sobre dues petites columnes blanques i llises. Per damunt hi ha una pintura mural en colors acrílics sobre emprimació de cua, que forma un panell representant el cel blau amb núvols i caparrons alats d'àngels.La imatge de la Verge està recolzada en una peanya de fusta noble i el panell està emmarcat per una sanefa de fusta.

Santa Rita

Conté un retaule de Sant Bartolomé realitzat en 1968 de 4.30 m. D'altura per 1.15 d'ample. És una composició de l'època actual, del tipus naturalista, amb evidents influències posteriors al cubisme de principis de segle. Es pot veure la seva estructuració per plànols geomètrics, els que s'intensifica en el pis de l'estada i en el fons, sobre el qual es destaca la figura de la Santa, en serena expressió i amb el crucifix i un ram de roses a les mans. A la part alta de la taula també pot veure's la imatge tènue d'una àngel alat.La pintura està emmarcada verticalment per dues amples sanefes platejades i decorades amb motius geomètrics i florals amb la inscripció al peu del retaule: “Models d'esposes”

Verge de l'Esperança

Aquesta formada per tres cossos, tendència que es repeteix gairebé en la totalitat de totes les capelles del temple de Sant Bartolomé.El primer, és un cos mitjà amb una pilastres i una columna formant parell a cada costat, d'ordre compost per faixes de rocalla en el seu terç baix i de fust acanalat. En el del centre, entre les columnes d'una fornícula, podem veure la imatge de la Verge de l'Esperança, envoltada d'abundant decoració ramejada.En el tercer cos, per sobre del alquitrabe i cornisa plana, es troba el frontispici amb rematada corba i l'al·legoria d'una font.Tot l'altar és de fusta i tots els elements arquitectònics són totalment daurats mentre que el fons pla és platejat.Posteriorment a 1954 es va fundar la confraria de la Verge de l'Esperança per venerar-la i perquè acompanyés al Sant Sepulcre en la processó del Divendres Sant.

Sant Sepulcre

En 1952 es creo la Germanor del Sant Sepulcre de Benicarló Es va encarregar la talla d'un Crist Jacent, així com l'urna que ho acull i els adorns de la carrossa.Aquest altar i el retaule són de fusta daurada i té tres nivells:-Sòcol: Amb pedestals laterals sobre els quals es recolzen les columnes. Porta adossat l'altar sobre el qual descansa l'urna amb el cos.-Nivell Mitjà: Format per quatre columnes d'ordre compost per faixes de *rocalla i la resta dels fustos acanalats. En el centre hi ha un retaule vertical de fusta tallada, en el qual es representa en descens de la creu-Tercer Cos:Es recolza sobre el clàssic entabliment rematat per un frontó que emmarca una cuidada decoració en forma de petxina venera i altres motius complementaris.

Sagrada Família

Aquesta dividida en un cos dividit al seu torn en tres franges o espais verticals, i sobre aquests un frontó semicircular. Les pintures al tremp sobre els retaules de fusta són de 1982 i es representa al profeta Isaïes rebent la profecia de Enmanuel. En els laterals estan representades quatre escenes, la Anunciació del Naixement, la Fugida de Egipte i la Infància de Jesús en el taller de Natzaret dels seus pares.La franja central és de marbre travertí amb una fornícula en la qual s'allotja el grup escultòric de la Sagrada Família, que va ser tallat en 1962. A banda i banda d'aquest altar, recolzats en sengles peanyes, podem veure les imatges de Sant Ignasi de Loyola i Santa Lucia.

Nostra Senyora del Rosari

La imatge de la Verge és un talla de fusta a de un metre d'altura que porta asseguda al nen Jesús en el seu braç esquerre. És la més antiga del temple, doncs és l'única que es va aconseguir salvar dels destrossa de la Guerra Civil. Aquest altar és tot de marbre, les columnes són de fust llis amb la base de marbre blanc i capitell d'ordre compost i color daurat. També daurada és la decoració complementària de tot el retaule. A banda i banda, sobre peanyes igualment daurades es hi han imatges de Sant Gregori i les dels sants Abdón i Senen, donades per Joaquim Febrer en 1952.

La Puríssima

Construït en 1947, també es denomina de la Immaculada i està situat en la paret frontal del creuer. En els laterals del retaule hi ha uns frescs pintats en la paret en els quals apareix representat el Papa Pi XII al Vaticà. Aquest mateix lloc ho ocupava abans a l'altar de San Josep, de manera que la figura de l'espòs de la Verge amb el nen es troba en un lloc destacat en la part d'a dalt del templet. En el cos mitjà es troba la imatge de la Immaculada al centre, amb Santa Teresa i Sant Lluís Gonzaga a banda i banda.

Crist de l'Asil

Està situada a la dreta de la porta lateral del temple i consta d'un retaule de marbre rosat veteat en grisos i blanc, limitat per una motllura també en marbre, que forma un arc de mig punt que serveix de fons a l'artística imatge de l'est Crist en la Creu.

Sagrat Cor de Jesús

Consta d'una taula o altar de marbre, sobre la qual es recolza un tabernacle per a l'exposició de Santíssim, i d'un retaule de fusta que està format per un pedestal del qual surten columnes salomòniques adornades amb raïms i parres, formant un segon cos sobre el qual remata un frotó mixtilini.En el centre del cos mitjà, entre columnes, es troba una bella imatge Jesucrist a grandària natural, allotjada en una fornícula emmarcada en una fina decoració daurada. En el *frontis hi ha un baix relleu del Sant Sopar.Tot el retaule conté un profund sentit eucarístic, des dels àngels dels costats, portadors d'espigues de blat i de raïm (simbolitzant el pa i el vi) fins a les garlandes de parra i raïms que s'enrotllen en les columnes, o el baix relleu del Sant Sopar i el calze daurat sobre fons vermellós que figura a la part alta del frontó. Tots els elements arquitectònics són daurats, mentre que les superfícies planes del fons apareixen pintades amb imitacions a marbres i jaspiats.

Sant Antoni Abad

Té una taula de marbre amb quatre fines columnes frontals i de basament també de marbre sobre el qual es recolza el retaule de fusta.Està desenvolupat en tres cos superposats, amb clar predomini de les linees rectes i falltes en els elements arquitectònics, acompanyada per una complerta decoració daurada formant ramejats i rocalles Les columnes, de fust acanalats per fines estries helicoides en quatre d'elles i rectes en les altres dues, tenen el capitell daurat i d'estil compost i faixa de *rocalla en el terç inferior, igualment daurada.Excepte els elements decoratius,la fusta del retaule conserva el seu color natural, encara que lleugerament modificat pel vernís protector. En la fornícula central veiem la imatge de Sant Antonio Abad i als costats la de Sant Antonio de Pàdua a la seva dreta i la de San Isidro a la seva esquerra.

La nostra Senyora del Carme

Situada en el costat dret del temple, s'havia construït per a una imatge que finalment va anar a parar a l'església del Crist del Mar. En la fornícula sobre la qual es recolza l'escut de la confraria es troba la imatge a escala natural asseguda sobre un núvol i amb el nen recolzat en els genolls i portant un escapulari a les seves mans.

Capella Baptismal

Consta d'un retaule de fusta en relleu en el qual s'expressa el baptisme de Crist per Joan el Baptista en el riu Jordà.Sota la pila baptismal, construïda en 1947, tot el conjunt queda tancat per un artístic reixat de ferro forjat amb elements de llautó com a adorns. Aquest reixat va ser col·locada en 1964.

La nostra Senyora del Pilar

Hi ha una pintura al temple en la qual es representa a un personatge orant en el riu, els àngels, el cel i l'al·legoria del temple del Pilar de Saragossa. La imatge de la Verge descansa sobre uns pilars i és un reproducció exacta de la Pilarica. Va ser manada construir per President del Centre Aragonès de Benicarló.