Capella del Crist de la Mar

2.Construcció de la Nova Capella

12/08/2011

Construcció de la Nova Capella

Des de l'arribada del Crist del Mar en 1650 es va rendir culte en l'ermita de Santa Maria del Mar. L'ermita, situada en el balustre des va ser deteriorant amb el pas del temps i l'acció del mar fins a quedar en un estat ruïnós i era aconsellable el seu enderrocament.

*Em 1921 es van reunir les autoritats competents i es va acordar per unanimitat aixecar una nova capella i nomenar una comissió per triar el seu emplaçament. El terreny triat va ser el que ocupaven unes cases mitjà derruïdes propietat de Joana Arnau,que va cedir les seves propietats i va donar diners per comprar les dels altres.

El pressupost de la capella va ser de 50.000 pessetes i la Junta per recaptar fons va acordar obrir una subscripció voluntària entre els benicarlandos perquè aportessin donatius, prestacions personals o perquè ajudessin deixant els carros per al transport del material.En 1922 es produeix l'enderrocament de les cases on havia de construir-se la nova ermita i aquest mateix any es va determinar que a causa del mal estat de l'ermita de Santa Maria les imatges havien de ser traslladades pel perill imminent de quedar enterrades a causa d'un possible enderrocament. L'església es va tancar al culte i es van portar les imatges en processó fins a l'església parroquial.

El 8 de desembre d'aquest mateix any es va dur a terme la benedicció de la primera pedra de l'església i al maig de 1924 es van acabar les obres, encara que la decoració es va acabar en el mes de novembre.

En honor a la inauguració del temple es van organitzar festes, es van adornar els carrers, va haver-hi cercaviles i tot Benicarló va vibrar d'alegria.