Convent de Sant Francesc

3.Ampliació del Convent

10/08/2011

Ampliació i reforma de l'edifici en el segle XVIII

En el segle XVIII es van produir en el Convent notòries ampliacions i reformes, el més probable degués ser pel creixement de la comunitat, que en aquesta època va arribar als cinquanta religiosos. Les reformes que es van dur a terme van consolidar l'aspecte del Convent tal i com es pot veure avui en dia.

Es va modificar la façana principal de l'església per a donar lloc a l'aspecte que es conseva avui en dia. Interiorment es va elevar el sostre i es va decorar principalment el seu presbiteri. L'església està dividida en 4 cruixies per arcs faixons descansant en pilastres amb motlura molt simples. En la primera cruixia es situa el cor sobre un forjat pla cobert amb una gran volta paredada. La segona es cobreix amb una volta d'aresta, i la tercera i la quarta per voltes de canó seguit amb llunetes laterals d'elegant traçada. Per altra banda absis es composa per una volta per aresta sexpartida.

La façana de l'església és barroca, del 1791, tal i com ho trobem inscrit, pel que no correspon a l'arquitectura originària del segle XVI, encara que es va construir mantenint la senzillesa franciscana que els caracteritzava. La façana es remata amb una cornisa en línia quebrada o de barca i es corone amb una elegant espadanya, similar a la del Convent de Xàtiva.

Al temps que es va ampliar l'església, també hi van haver necessitats d'ampliar l'edifici i d'aquesta manera es va edificar una nova nau destinada a les habitacions dels frares.

En l'extrem esquerre de la façana i en un nivell superior, coincidint amb el terrat, es va construir la lògia, que es destinava com a graner. La coberta de la lògia és especialment interessant, pel seu sistema constructiu, ja que les teules descansen directament sobre un tauler llenyós, sostinguts per bigues de fusta.

L'ampliació del claustre probablement es va fer també en aquests moments. Es van ampliar els pilars al construir el primer pis.

Els materials en els que es va construir tot l'edifici van ser en pedra, en morter i cal. Els cantons estan reforçats amb carreus de bona pedra calcària, ben treballada. La seva construcció es va fer amb molta cura, donat que tant la cimentació com els murs que han aguantat sense lesions fins l'actualitat. Els forjats de les distintes plantes estaven realitzats originalment amb bigues de fusta i revoltons.