Quadern de bitàcora

Presentació de la secció del MUCBE

22/04/2008

Des a l'octubre de 2000 es publicara la primera versió del web de l'Ajuntament de Benicarló www.ajuntamentdebenicarlo.org el portal municipal no ha parat de créixer.

En l'actualitat el web ofereix més de 15.000 documents de lliure accés i ús i s'han servit més de 6 milions de pàgines d'informació.

La última incorporació de pes feta al web és la que avui es presenta oficialment: la secció del MUCBE.

El desenvolupament i actualització de la secció s'ha dut a terme per l'equip humà de l'Ajuntament de Benicarló. Han intervingut els departaments del MUCBE, Serveis Informàtics i l'Oficina Municipal de Normalització Lingüística.

Per a la secció del MUCBE s'ha optat per un disseny gràfic nou però mantenint la funcionalitat i l'esquema de navegació del web al que ja estan acostumants els visitants habituals. Al mateix temps s'ha aprofitat per incorporar algunes millores pel que fa a la usabilitat del web com ara la nova disposició dels elements navegacionals.

Pel que fa als aspectes estrictament informàtics cal dir que, d'acord amb el compromís de l'Ajuntament de Benicarló, la nova secció s'ha construït completament amb programari lliure. L'equip informàtic on s'allotja el web s'executa Debian GNU/Linux, el servidor web és l'Apache 2.0, de gestor de bases de dades s'usa el PostgreSQL, per al tractament de les imatges GIMP i ImageMagick i l'OpenOffice.org per a l'el·laboració de documents HTML i PDF.

El fet que tota aquesta tecnologia de primera línia siga lliure ens permet assolir un nivell de seguretat i d'aprofitament de la infraestructura informàtica elevats al temps que retallar els costos de inversió i actualització en programari fins arribar als zero euros.