Quadern de bitàcora

La web municipal arriba als 5 milions de fulls servits

26/07/2007

La web de l'Ajuntament de Benicarló supera els 5 milions de pàgines d'informació des de la seua posada en funcionament.

La web www.ajuntamentdebenicarlo.org, en funcionament des d'octubre del 2000, i presentada en societat al maig del 2001, suma, a juliol de 2007, un total de 5 milions de pàgines d'informació subministrada a internautes de tot el món.

L'evolució de visites a la web des de la seua posada en funcionament, es considera altament positiva, tenint en compte que en durant l'any 2006 la web municipal va servir 1.109.097 fulles, la mateixa quantitat que la suma dels 3 primers anys des de la posada en marxa, a gener de 2007 es van arribar als 4 milions, i que entre gener i juliol de 2007 ja s'han consultat un altre milió de pàgines.

Aquestes xifres reafirmen Internet com a mitjà d'informació cada vegada més important i, a nivell local, la consolidació de www.ajuntamentdebenicarlo.org com a web de referència pel que fa a informació general sobre la ciutat de Benicarló i les diverses activitats organitzades pels departaments municipals implicats en la difusió per Internet dels seus serveis.

De fet, el popular buscador Google, principal referència per bona part dels usuaris d'internet, ofereix enllaços a la web municipal com a primer resultat per a la consulta “Benicarló”.

El volum d'informació que conté la web suposa més 700mb de dades optimitzades per a una ràpida càrrega, amb més de 10.000 fulls de text i més de 2700 imatges.

Com a dada significativa, comentar que els cinc milions de fulles servides, en cas d'imprimir-se, suposarien una filera de fulles de paper de mida DINA4 de 1450 km, distància aproximada entre les ciutats de Benicarló i Venècia, o una superfície de 304.500 m2, que serviria per cobrir de paper la totalitat del polígon industrial “El Collet”.

L'increment del reconeixement de la marca "www.ajuntamentdebenicarlo.org" pel públic en general s'ha vist potenciat per la seua inclusió en el material imprès que distribueix l'Ajuntament de Benicarló (fullets, documentació oficial, guies turístiques...)

La quantitat i qualitat dels seus continguts, així com el seu disseny fàcilment interpretable, el fet d'oferir un servei d'avisos per correu electrònic (“El pregoner”) amb prop de 800 subscriptors, una completa guia comercial i de serveis de la ciutat amb prop de 1.000 establiments, una guia turística en 9 idiomes, i altres seccions i subseccions (més de 450), ja la van fer mereixedora de diversos reconeixements com el Premi Tabarca a la millor web institucional de la Comunitat Valenciana o la inclusió amb puntuacions d'excel·lent a directoris com Cercador.com

Pel que fa a les preferències lingüístiques dels usuaris que efectuen les consultes, el 63,53% visiten la web en valencià, el 33,35% en castellà i la resta (3.12%, equivalent a 176.570 fulles) correspon a la visita a la guia turística en la resta dels 9 idiomes presents a la web (francès, anglès, alemany, italià, holandès, gallec i euskera)

Tècnicament, cal destacar que la web municipal ha sigut íntegrament realitzada utilitzant potents ferramentes de programari lliure (Apache, PostgreSQL, GIMP, PHP, Linux...), eliminant els costos d'adquisició de llicències i minimitzant les despeses de manteniment del projecte.

Entre les últimes novetats incorporades a la web, destaca el gran seguiment que va tenir al mes de maig la secció dedicada a les eleccions locals i autonòmiques, o la millora de la descàrrega d'impresos al iniciar-se la substitució dels anteriors formularis per uns altres adaptats a la nova imatge corporativa municipal, ara en format pdf emplenable.

L'Equip de Desenvolupament de la web municipal agraeix a tots els visitants i usuaris la confiança dipositada en aquest servei, així com l'esforç dels departaments municipals que s'impliquen en el projecte i aposten per la web de l'Ajuntament com a mitjà de difusió de les seues actuacions.