Històric actuacions

2005: Memòria d'actuacions AFIC Benicarló

01/02/2006

Assessorament sobre subvencions a les PIMES comercials 2005.

Els comerços de la ciutat es beneficien de subvencions addicionals a l'incloure's Benicarló en el llistat de municipis arreplegats en el programa d'Equilibri Comercial de la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència.

Diverses empreses es dirigixen a l'oficina AFIC per a informar-se i tramitar les seues sol·licituds de subvenció.

Elaboració d'un espot de televisió genèric

Des de la Regidoria de Comerç i Mercats s'ha elaborat un anunci de televisió per a promocionar el comerç local en les televisions comarcals i actes públics.

L'anunci seguix la imatge promocional del comerç urbà de la localitat, amb els criteris gràfics definits per l'estudi Branchat&Ferré, les fotografies de Cromàtic Fotografia i el muntatge de MediaRec.

27 de febrer, nova edició de "Comerç al carrer"

Les millors ofertes per a rematar la temporada d'hivern 2005, el diumenge 27 de febrer, en el carrer Major, en les parades dels comerços participants en una nova edició d'esta campanya organitzada per la Unió de Comerços i la Regidoria de Comerç i Mercats.

Confecció de material promocional

A fi de difondre la marca promocional “Benicarló Comerç Centre Ciutat” i facilitar elements de merchandising als comerços de la ciutat, des de la Regidoria de Comerç i Mercats s'han confeccionat 10.000 bosses de paper en 2 grandàries, que les botigues interessades podran aconseguir en l'oficina AFIC fins a fi d'existències.

A més, s'ha preparat una placa d'obert/tancat per a les botigues, amb el logotip promocional, on els comerciants podran mostrar el seu horari d'atenció al client.

Este material inicia la seua difusió amb l'arribada de la primavera 2005

Remodelació de la secció “Comerç” de la web municipal

El divendres 1 d'abril del 2005 la Regidora delegada de Comerç i Mercats de l'Ajuntament de Benicarló, Ana Febrer Senar, presenta en roda de premsa la remodelació de l'espai web destinat a la Regidoria de Comerç i Mercats, i al comerç de Benicarló, dins la web municipal www.ajuntamentdebenicarlo.org

El departament de comerç està present en la web municipal des de la seua posada marxa a l'octubre de l'any 2000, i en els últims exercicis els seus continguts han anat augmentant sensiblement, circumstància que ha motivat la remodelació de la secció per a organitzar millor els seus continguts i adequar la seua identitat visual a la imatge promocional del comerç local.

Així, la secció dedicada al comerç dins de la web de l'Ajuntament de Benicarló es convertix en el principal referent informatiu pel que respecta al sector comercial de Benicarló i a les activitats de l'ajuntament i les associacions de comerciants relacionades amb el sector.

En este temps, la secció “Comerç” ha servit prop de 200.000 pàgines d'informació, convertint-se en un dels apartats més visitats de la web.

L'Agència per al Foment d'Iniciatives Comercials (AFIC) forma part, junt amb l'Àrea d'Informàtica i l'oficina de Normalització Lingüística, de l'equip de desenvolupament de la web municipal, encarregat de definir l'estructura de la web, coordinar els seus continguts i facilitar als departaments municipals les ferramentes necessàries per a poder donar difusió a les seues característiques i activitats en Internet.

Des de l'oficina AFIC s'han publicat en la web municipal més de 500 documents amb imatges, descàrrega d'impresos, ordenances i altres documents, i tot tipus d'informació per al sector comercial, amb dates automàtiques de publicació i desaparició perquè la informació que el públic pot consultar tinga el major grau possible d'actualització.

A més, s'oferixen servicis innovadors i gratuïts per als comerciants com és el cas dels aparadors comercials, utilitzats des de la seua posada marxa a l'any 2000 per més de 200 empreses que poden actualitzar la seua imatge i informació via internet amb contrasenyes personals, o l'avisador per correu electrònic “el pregoner”, amb més de 400 subscripcions a la informació sobre comerç.

La nova secció “Comerç” de la web municipal incorpora prop de 40 apartats i prop d'un centenar d'imatges, i s'estructura, després d'una introducció general al comerç de Benicarló i la Regidoria de Comerç i Mercats, en els següents grans apartats:

-Regidoria de Comerç i Mercats: En esta secció es fa un repàs del funcionament de la Regidoria de Comerç i Mercats des de la seua creació en 1999, fent referència a actuacions com el Pla d'Acció Comercial, la definició d'una imatge promocional del comerç local o la concessió del Premi Nacional de Comerç Interior pel Ministeri d'Economia.

A més, s'informa sobre les funcions i memòries d'activitats de l'Agència per al Foment d'Iniciatives Comercials (AFIC), creada en 1997, i la seua integració en la xarxa d'oficines especialitzades en comerç de la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència.

És en este apartat on també apareix una referència a l'oficina comarcal de la Cambra de Comerç de Castelló, que està està marxa des d'octubre del 2004 i s'ubica a les dependències de la Regidoria de Comerç i Mercats dins la Casa Consistorial.

-Sector Comercial: La remodelada secció “Comerç” de la web municipal inclou completa informació sobre el sector comercial de Benicarló, que, en els seus més de 600 establiments, dóna treball a més de 1500 persones i compta amb una superfície comercial de més de 65.000 metres quadrats.

S'han preparat, junt amb la completa guia comercial operativa de manera pionera en la comarca des de l'any 2000, seccions especials dedicades als principals equipaments comercials de la ciutat (el Mercat Central, el Centre Històric Comercial, la Galeria Comercial Benicarló Centre, el Centre Comercial Costa del Azahar i els mercats no sedentaris dels dimecres.

Les associacions de comerciants tenen també una secció en la web on informar de les seues activitats i campanyes.

-Campanyes promocionals: arreplega informació sobre les diverses activitats d'animació i promoció comercial organitzades pels comerciants i l'ajuntament, amb seccions especialment dedicades a les desfilades de moda, el “Comerç en el carrer” o la imatge gràfica i material promocional del comerç urbà de Benicarló.

-Normativa comercial i subvencions: apartat dedicat a fer una selecció de les principals normes reguladores de l'activitat comercial, tant a nivell estatal com autonòmic i local, publicant les ordenances municipals reguladores de l'activitat comercial. A més, inclou referències a les diverses ajudes i a subvencions que es dirigixen al sector comercial.

-Notícies i enllaços d'interés: Esta secció arreplega les notícies i documents més actuals i interessants (resultats de concursos, anuncis, horaris, enllaços d'interés per al sector comercial...) que afecten el comerç local, que a més podreu trobar en els respectius apartats específics de la web.

Dins de cada un dels apartats de la web es publiquen periòdicament documents amb informació d'interés per al sector, per a oferir un servici de qualitat al ciutadà i aprofitar d'esta manera les potencialitats d'Internet com a mitjà de difusió de l'oferta comercial de Benicarló i les activitats dutes a terme pel departament de comerç.

Visita als mercats municipals de Barcelona

El 28 d'abril del 2005, en el marc de la missió comercial organitzada per la Cambra de Comerç de Castelló, comerciants i responsables tècnics i polítics de diverses ciutats de la província, entre les que es trobava Benicarló, es van desplaçar a la ciutat de Barcelona per a efectuar una visita a diversos mercats municipals de la ciutat comtal.

La visita va ser guiada per responsables de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, que van mostrar a la delegació castellonenca l'organització i funcionament intern de diversos mercats, com el de Sant Antoni, el de la Concepció o l'emblemàtic mercat de la Boqueria.

Estudi sobre el mercat municipal

Durant el mes d'abril del 2005 s'inicien els treballs de l'estudi sobre el mercat municipal que s'ha sol·licitat des de la Regidoria de Comerç a la Cambra de Castelló.

Unes 25 parades del mercat han mostrat el seu interés a participar en este estudi, de manera totalment gratuïta per al comerciant, analitzarà les infraestructures bàsiques del mercat i, detalladament, els establiments participants.

Curs d'imatge de l'establiment comercial

Entre el 6 i el 24 de juny del 2005, l'Antena Local de la Cambra de Comerç i la Regidoria de Comerç i Mercats de l'Ajuntament realitaron un curs d'imatge de l'establiment comercial a càrrec del professor Eduardo Mas.

Uns 20 comerciants van assistir al curs, que va comptar amb una part teòrica i una altra pràctica en els propis comerços participants.

Reunió amb tècnics de la Conselleria sobre les obres del c/Crist de la Mar

El 26 de maig responsables tècnics de la Direcció General d'Indústria i Comerç van visitar Benicarló per a conéixer més detalls del projecte de reurbanització de la c/Crist de la Mar, per al que s'ha sol·licitat subvenció a l'administració autonòmica.

D'acord amb el Pla d'Acció Comercial, les obres en este vial milloraran la connexió entre la fatxada marítima i el centre històric comercial de Benicarló, a l'ampliar l'espai per a vianants i dotar novament enllumenat i mobiliari urbà a la zona d'actuació.

En una primera fase, les obres es realitzaran entre el tram de la c/Crist de la Mar situat entre la plaça del Mercat Vell i el carrer Joan XXIII.

IV Trobades Nacionals de Ciutats Comercials

Els dies 2 i 3 de juny es van celebrar a Alacant IV Trobades Nacionals de Ciutats Comercials, congrés organitzat per l'Ajuntament d'Alacant i la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència, que exposa experiències en gestió comercial i reunix representants polítics, tècnics i de les associacions de comerciants en un fòrum de debat sobre el comerç urbà.

L'ajuntament de Benicarló va estar representat pel seu alcalde, J. Enric Escuder, i la regidora de comerç, Joaquina Bel, que, junt amb el tècnic responsable de l'àrea de comerç van assistir a les interessants ponències presentades en l'edició 2005 d'estes trobades.

Curs d'imatge de l'establiment comercial

El 6 de juny van donar començament les classes d'este curs gratuït, organitzat per l'oficina AFIC i l'Antena Local de la Cambra de Comerç, en el que més de 20 comerciants actualitzen els seus coneixements en matèria d'escaparatismo i imatge comercial de la mà del professor Eduardo Mas.

El curs es realitza en les aules del Centre de Formació de Persones Adultes (c/Sants Màrtirs, 25) i té una duració de 50 hores, efectuant-se visites als comerços participants per a avaluar la seua imatge i proposar millores en la seua gestió.

Assessorament ajudes a l'ús del valencià en comerços i empreses

Des de l'oficina AFIC s'ha informat i participat en la tramitació de les ajudes que anualment convoca el Consell de Cambres de Comerç i la Generalitat Valenciana a l'ús del valencià en bosses, rètols, etc.

Visita de l'associació de comerciants de Cullera

L'11 de juny una delegació de l'Associació de Comerciants i Empresaris de la localitat valenciana de Cullera (ACECU) es va desplaçar a Benicarló, contactant amb l'oficina AFIC municipal per a visitar les principals zones comercials del centre de la ciutat, així com el Mercat Municipal, i conéixer de primera mà les diverses campanyes d'animació i promoció comercial organitzades per ajuntament i associacions de comerciants.

Els empresaris de Cullera van mostrar el seu interés per actuacions com la desfilada de moda o la campanya “Comerç al carrer”, així com per la promoció del comerç urbà de Benicarló amb la marca promocional “Benicarló: Comerç Centre Ciutat”

Comerç al carrer 7 d'agost del 2005

El diumenge 7 d'agost del 2005, el centre històric comercial de Benicarló va acollir una nova edició de la campanya "Comerç al carrer", una activitat d'animació i promoció comercial de de la ciutat, organitzada per la Unió de Comerços de Benicarló amb la col·laboració de la Regidoria de Comerç i l'Agència per al Foment d'Iniciatives Comercials (AFIC) de l'Ajuntament de Benicarló, en la qual més de 30 comerços de la ciutat van posar a la venda les oportunitats més destacades dels seus productes al millor preu, en el carrer Major.

“Comerç al carrer” suposa l'inici de la recta final del període de rebaixes d'estiu. Els consumidors de Benicarló i comarca, i els nombrosos turistes que ens visiten en estes dates van poder trobar, en les parades de la c/Major, una àmplia oferta de roba de dona, home i xiquet, sabates i complements i altres articles, amb la qualitat del comerç tradicional de Benicarló i el millor preu.

Estes “superrebaixes”, com les van batejar els comerciants, van fer que milers de persones visitaren el centre de la ciutat en un calorós diumenge d'agost per a fer-se amb les millors oportunitats del comerç de Benicarló.

La prova del bon nivell de vendes aconseguit va ser la gran quantitat de gent que es veia pel centre amb les bosses que, facilitades per l'Ajuntament amb la imatge promocional del comerç urbà de Benicarló, repartien els comerciants perquè els clients es portaren a casa les seues compres.

Per a fer més entretingut el passeig i la compra pel centre de la ciutat, es van programar activitats d'animació: així, al matí, el mag i illusionista Pedro Aragonés va delectar els xiquets (i no tan xiquets) amb el seu espectacle, on va combinar jocs de cartes, globus, i altres trucs sorprenents.

D'altra banda, a la vesprada, l'animació musical no va faltar per tot el recinte de Comerç al carrer, per a ambientar la zona.

Els més de 30 comerços participants van oferir els seus productes davall unes "carpes" de 3x3m cada una per a ubicar, amb un tauler i cavallets, els seus "parades" durant tot el dia (en horari aproximat entre les 10 i les 21 hores).

Esta iniciativa s'ha consolidat ja com tradicional dins del comerç urbà de Benicarló. I és que, com en les quatre anteriors edicions, la campanya va comptar amb una molt bona acollida entre els comerciants, que van poder acabar de vendre els productes de la temporada que està a punt de finalitzar, i el públic en general, que va poder comprar a preus molt rebaixats

Jornades sectorials sobre imatge i col·locació del producte en l'establiment

El dia 21 de Setembre van donar començament a Benicarló tres jornades tècniques, organitzades per l'Antena Local de la Cambra de comerç de Benicarló en col·laboració amb la Regidoria de Comerç i Mercats de l'Ajuntament, dirigides als comerciants de Vinaròs i Benicarló.

Cada una de les jornades es van destinar a un sector comercial diferenciat; confecció, calçat, carnicería-fruiteria-verdulería i van tractar sobre la imatge i col·locació del producte en l'establiment. Estes jornades es van dividir en una part teòrica de dos hores i una practica realitzada en cada un dels establiments dels assistents.

El professor d'imatge de l'establiment comercial Eduardo Mas és l'encarregat d'impartir les classes d'estes jornades que volen servir per donar idees per millorar els resultats dels comerços que s'impliquen d'esta manera en el reciclatge de coneixements que els permet augmentar la seua competitivitat.

Les jornades, de caràcter totalment gratuït, van comptar amb el finançament pel Programa Operatiu del Fons Social Europeu.

Obres en el carrer Crist de la Mar

Les obres de remodelació del tram comprés entre la plaça del Mercat Vell i la intersecció amb el carrer Joan XXIII busquen potenciar el caràcter comercial d'este vial, ampliant les voreres i renovant les dotacions urbanístiques.

La connexió entre el Centre Històric Comercial i la fatxada marítima és una de les actuacions recomanades pel Pla d'Acció Comercial de Benicarló.

Les actuacions dutes a terme en 2005 corresponen a la primera fase delproyecto, que afectarà la totalitat del vial en els pròxims exercicis.

Estes obres compten amb les subvencions de la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència, i de la Diputació Provincial de Castelló.

Desfilada de moda 2005

El diumenge 23 d'octubre del 2005 va tindre lloc, en l'annex cobert del pavelló poliesportiu de Benicarló, la quarta edició de l'espectacular desfilada de moda organitzat per la Regidoria de Comerç i l'Agència per al Foment d'Iniciatives Comercials (AFIC) de l'Ajuntament de Benicarló, junt amb la Unió de Comerços de Benicarló, comptant esta iniciativa amb el patrocini de l'Antena Local Benicarló de la Cambra de Comerç de Castelló.

Una gran passarel·la de 22 metres de llarg va servir de base a la desfilada, on es van presentar les últimes tendències de moda de 12 comerços de Benicarló, alguns dels quals van oferir al públic 2 panses de la seua roba, lluint les seues peces professionals de la passarel·la seleccionats per l'agència de models Art Estatus.

El muntatge es va completar amb 2 grans pantalles de 3x4 metres on es van visionar en directe els detalls de la desfilada captada per les càmeres de televisió presents en el recinte, i també els logotips de les empreses participants en l'acte.

Unes 1500 persones van assistir a la desfilada, destacant la qualitat dels productes presentats per les botigues participants (moda home, dona, esportiva, infantil, talles grans, roba de festa, i complements), la cuidada posada en escena, amb la mateixa línia estètica que les grans passarel·les internacionals, i el marc triat per a l'acte, a què es va poder acudir amb les invitacions que gratuïtament van repartir els comerços i institucions que van desfilar, van col·laborar i van organitzar l'acte.

A més de les propostes més innovadores de la moda per home i dona en tots els estils, la desfilada va comptar també amb la presència dels xiquets i xiquetes que van lluir, amb espontaneïtat i simpatia, les últimes tendències de moda infantil, sense oblidar les atractives coreografies que van servir per mostrar els millors models d'ulleres per a home, dona i xiquet per part de les òptiques de la ciutat.

La mostra de la millor moda dels comerços de Benicarló es va completar amb passes dedicats a talles grans i, com a conclusió, una elegant selecció de vestits de nóvia i acompanyant.

La web municipal www.ajuntamentdebenicarlo.org/v/desfiladamoda ha realitzat un complet seguiment de la desfilada, amb "aparadors virtuals" de les empreses participants i la resta de detalls de l'acte.

L'organització valora molt positivament la consolidació d'esta iniciativa, que d'esta manera arriba a la quarta edició amb gran èxit de públic, preparant-se ja noves edicions d'estos i altres actes que permeten mostrar a Benicarló i comarca l'oferta comercial dels establiments de la ciutat que s'impliquen i participen en la promoció del comerç local.

L'Ajuntament de Benicarló exposa en Eibar (Gipuzkoa) les seues actuacions en matèria de revitalització comercial

El dilluns 17 d'octubre va tindre lloc, en el Saló d'Actes Portalea d'Eibar la primera edició d'estes trobades, organitzats per l'Associació de Comerç de Gipuzkoa (Dendartean), l'Ajuntament d'Eibar, els Gabinets d'Assistència Tècnica al Comerç (GATC) d'Euskadi, i el Departament d'Indústria, Comerç i Turisme del Govern Basc

Estes jornades, que van reunir comerciants, responsables polítics i representants d'associacions empresarials d'Euskadi, tenen com a finalitat establir fòrums d'estudi del sector comercial, amb l'objectiu de conéixer experiències de gestió comercial per ajuntaments i associacions, així com elaborar models de comportament institucional en el desenvolupament d'actuacions coordinades per a revitalitzar el comerç urbà.

El programa de les jornada va permetre als representants del sector comercial basc conéixer les actuacions realitzades per ciutats com Benicarló i Antequera, així com conéixer les opinions i línies de treball dels distints agents socials, experts de les branques jurídica, urbanística i econòmica, i consultors en matèria de comerç.

La ponència pel tècnic de promoció econòmica de l'Ajuntament de Benicarló hi ha tractat sobre les actuacions dutes a terme per l'Ajuntament de Benicarló, a través de la Regidoria de Comerç i l'Agència per al Foment d'Iniciatives Comercials (AFIC).

Des d'esta oficina, que va iniciar els seus treballs en 1997, s'han dut a terme innovadors projectes com el treball amb el sistema d'informació geogràfica AFICOM, o la realització, de manera pionera en la Comunitat Valenciana, d'una completa guia comercial en la web municipal www.ajuntamentdebenicarlo.org, on s'oferix gratuïtament als comerciants interessats un espai on mostrar imatges dels seus comerços i exposar les seues ofertes a través d'Internet, mantenint-ho des dels seus domicilis.

A això cal afegir la inclusió de Benicarló en el projecte de mapes comercials en Internet desenvolupat per la Direcció General de Comerç, oferint mapa interactius amb els comerços de la ciutat .

A estos servicis se suma l'organització de cursos i jornades per a comerciants, la gestió i promoció de campanyes d'animació comercial, en col·laboració amb les associacions de comerciants de la ciutat (PYMEC, Unió de Comerços de Benicarló i Associació de Venedors del Mercat), i l'assessorament a comerciants i emprenedors en matèria d'ajudes i subvencions públiques.

L'any 2000 la Conselleria d'Industria i Comerç va declarar el centre de Benicarló com "Centre Històric Comercial", reconeixement que facilita importants subvencions per a les actuacions públiques i privades de renovació comercial en l'àrea delimitada.

A més, en els últims anys l'Ajuntament de Benicarló ha actuat en la renovació urbana del centre històric de la ciutat , amb la peatonalización d'espais comercials com els carrers Sants Joan, Major, Pubill i Places del Mercat i de Sant Bertomeu, o les reurbanitzacions dels carrers perimetrales del centre històric (c/Mare de Deu del Carme, c/Pius XII).

Actualment s'estan realitzant obres de reurbanització en la c/Crist de la Mar, amb l'objectiu de potenciar la vessant comercial d'este vial, a l'augmentar les dimensions de les seues voreres per a facilitar el tràfic de vianants en la zona.

El Mercat Municipal de Benicarló ha sigut també objecte de modernització, al dotar-lo en els últims exercicis de sistema de climatització i instal·lar un nou paviment i portes automàtiques per a major comoditat dels clients que, en horari de matí i vesprada, acudixen a realitzar les seues compres.

El pla d'Acció Comercial (PAC) redactat per l'oficina PATECO amb la col·laboració de l'oficina AFIC municipal es regix en el vertebrador de les actuacions en el sector comercial a curt i mitjà termini, treballant amb el sector comercial de la ciutat de cara a l'evolució cap a un model de centre comercial obert que impulse una promoció conjunta del comerç de la ciutat i de l'àrea del Centre Històric.

Estes actuacions van fer mereixedor a l'Ajuntament de Benicarló del Premi Nacional de Comerç 2001, guardó atorgat pel Ministeri d'Economia en reconeixement a la labor dels ajuntaments en favor del comerç.

Els assistents a la jornada es van mostrar també interessats per la imatge promocional del comerç local, i el seu ús en les activitats programades pels comerciants, com és el cas de les fires d'estocs "Comerç al carrer" o les desfilades de moda.

Comerciants de Santurtzi visiten Benicarló

Divendres passat 21 d'octubre del 2005 va visitar Benicarló una delegació comercial de la ciutat basca de Santurtzi, formada pel Regidor de Comerç, Celestino Ordia'ls, el president de l'associació “Comerços Units Santurtzi”, i una tècnica especialitzada del Gabinet d'Assistència Tècnica al Comerç (GATC), figura semblant a la de les Agències per al Foment d'Iniciatives Comercials (AFIC) present en la Comunitat Valenciana.

La delegació de Santurtzi va ser rebuda en l'Ajuntament de Benicarló per Joaquina Bel, Regidora de Comerç, per a posteriorment recórrer el centre de Benicarló, visitar el Mercat Central, i entrevistar-se amb els presidents de les 3 associacions de comerciants de la ciutat (Associació de Venedors del Mercat, Associació de Comerç i Serveis-PYMEC, i Unió de Comerços).

Els comerciants de Santurtzi realitzen al llarg de l'any diversos desplaçaments per a interessar-se per les experiències a nivell de promoció comercial realitzades per ajuntaments i associacions en diverses ciutats.

En esta ocasió, el contacte amb els representants del sector comercial de Benicarló va servir per a intercanviar experiències, conéixer la normativa comercial vigent en cada zona, posar en comú les diverses problemàtiques que afecten els comerciants de qualsevol ciutat, i estretir llaços de cara a la implantació en les respectives ciutats d'activitats d'animació realitzades pel comerç local.

Santurtzi, ciutat pròxima a Bilbao que compta amb uns 50.000 habitants, compta amb un comerç dinàmic que porta també a cap algunes de les iniciatives realitzades a Benicarló, com és el cas de la fira d'estocs “Comerç al carrer”, allí coneguda com “Gangues en el carrer”, o les Desfilades de Moda.

La delegació biscaïna es va mostrar interessada, entre altres aspectes, en la informació sobre comerç oferida en la web de l'Ajuntament de Benicarló, en les obres en el centre històric de la ciutat, i en les diverses campanyes dutes a terme durant l'any, a més de conéixer, de mà del personal de l'oficina AFIC de Benicarló, la normativa valenciana en matèria d'horaris comercials, rebaixes i obertura d'establiments.

Banderoles decoratives en el Mercat Central

Durant el mes de novembre del 2005 s'han completat els treballs de col·locació de 4 grans banderoles en l'interior del Mercat Central, amb un atractiu disseny que mostra fotografies dels principals productes comercialitzats en el Mercat (fruites, verdures, carns, peix i productes de forn) junt amb icones representatives de l'oferta comercial del recinte (cafeteria, floristeria, premsa, etc)

Jornades sobre elements de seguretat en bitllets i targetes de crèdit

La Regidoria de Comerç i Mercats i la Policia Local de Benicarló van dur a terme 2 interessants xarrades, dirigides a comerciants, perquè pogueren conéixer de primera mà les característiques dels elements de seguretat de bitllets i targetes de crèdit.

Agustin Parra, intendent cap de la Policia Local, va explicar als assistents les nocions bàsiques per a detectar falsificacions, mentres que la Caixa Rural va cedir diversos bitllets de curs legal (de 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 euros) per a poder examinar amb detall els seus hologrames, marques d'aigua, relleus, i la resta de característiques per a dificultar la seua falsificació.

El coneixement profund d'estos elements facilita la detecció de possibles bitllets i targetes falsificades, per a poder evitar intents de frau en la compra de béns i servicis en els comerços de la localitat.

Les jornades, que van tindre lloc durant el mes de novembre en la sala de premsa del Pavelló Poliesportiu, van tindre una molt bona acceptació entre els més de 50 comerciants assistents.

Jornades formatives per a comerciants i empresaris

Durant les últimes setmanes del mes de novembre, l'Antena Local de la Cambra de Comerç de Castelló, amb la col·laboració de la Regidoria de Comerç i Mercats i l'agència AFIC de l'Ajuntament, han organitzat diverses jornades dirigides a comerciants, amb la participació de professorat especialitzat, orientades als següents temes relacionats amb les noves tecnologies:

-Internet bàsic: 22 i 23 de novembre, Centre de Formació de Persones Adultes

-Factura electrònica (23 de novembre, Centre de Formació de Persones Adultes)

-Taller de seguretat en internet (celebrat en AIDIMA, dirigit a empreses comercials i industrials)

En les jornades, totalment gratuïtes,han participat diversos comerciants i empresaris de la localitat.

Jornada “La dona: valor del comerç”

El 8 de novembre va tindre lloc en el saló d'actes del Museu de la Ciutat (MUCBE) una interessant jornada dirigida a dones empresàries i emprenedores, organitzada pel Consell de Cambres de Comerç i la Generalitat Valenciana amb la col·laboració de la Regidoria de Comerç i Mercats i l'Antena Local de la Cambra de Comerç de Castelló,

Presentació de ponència en jornades sobre comerç a Almeria

El 30 de novembre l'oficina AFIC de l'Ajuntament de Benicarló va participar amb una ponència en les Trobades de Centres Comercials Oberts que es van celebrar a Almeria organitzats per l'ajuntament de la ciutat i l'associació provincial de comerciants.

Esta jornada va reunir polítics i empresaris d'Andalusia, que es van mostrar interessats per les intervencions dels ponents, que apuntales de la representació de Benicarló comptava amb representants del Ministeri d'Economia, organitzacions empresarials andaluses i l'associació promotora del Centre Comercial Obert d'Almeria.

Sanejament estètic fatxada mercat central (retirada i soterrament cables)

A finals de desembre s'han iniciat els treballs de retirada del cablejat elèctric que creuava la fatxada del Mercat Central i el carrer Pius XII, per a sanejar estèticament esta zona.

El cablejat ha passat a ser subterrani, aprofitant les canalitzacions que es van realitzar amb este motiu durant les obres de reurbanització del carrer Pius XII.

Campanya animació comercial desembre “Enguany sí que toca”

Amb el lema “Enguany sí que toca!” (enguany sí que toca!) la Unió de Comerços, amb la Regidoria de Comerç i Mercats de l'Ajuntament de Benicarló com a principal patrocinador econòmic, junt amb altres entitats com l'Antena Local de la Cambra de Comerç de Castelló, l'entitat financera Caixa Penedés i l'empresa de servicis informàtics Darley Sistemes de Gestió, planteja esta gran campanya que premia les compres en els establiments adherits.

En anys anteriors s'havien dut a terme la campanya del sorteig de 10.000 euros en compres (amb tres premis de 6.000, 2.000 i 2.000 euros). Enguany s'ha decidit que els premis estiguen més repartits i arriben a més clients, alhora que s'intenta fer la campanya més atractiva per als comerciants, que premiaran directament els seus clients.

Entre el 15 de desembre i el 15 de gener, els comerciants inscrits en la campanya repartiran bitllets de participació als seus clients quan efectuen les seues compres. Cada un dels mes de 100 comerços participants sortejarà un val de 100 euros en compres entre els bitllets depositats pels seus clients en les urnes que hi haurà en cada establiment.

Per tant, el valor total dels premis a repartir aconseguix els 10.000 euros, perquè un centenar de clients resulten premiats pels comerciants de Benicarló en agraïment a la seua compra als comerços de la ciutat.

Per a donar difusió a esta campanya s'ha preparat una impacten-te imatge gràfica, amb espots de ràdio i televisió, cartells, díptics informatius, publicitat en tanques mòbils i anuncis en la premsa comarcal, i unes urnes especialment dissenyades per a arreplegar els tiquets dels participants.

A més, l'Ajuntament de Benicarló, a través de l'oficina AFIC oferix tota la informació de la campanya a través de la web municipal, podent consultar-se els establiments participants i els guanyadors de la campanya, triats en sorteig públic el 15 de gener del 2006.

Col·laboració en la campanya nadalenca del Mercat Central

La Regidoria de Comerç i Mercats, a través de l'oficina AFIC, ha col·laborat econòmicament i tècnicament en la campanya nadalenca de l'Associació de Venedors del Mercat Central, que ha consistit en el sorteig de cistelles, la decoració i animació nadalenca de les portes d'accés al recinte i el repartiment d'obsequis promocionals.

Concurs aparadors Nadal 2005

El Jurat de l'XI Concurs d'Aparadors Nadalencs va visitar els 22 comerços participants el dissabte 17 de desembre, i, després de valorar els seus aparadors, va triar els guanyadors.

Els resultats són els següents:

-Primer Premi: Autoescola Benicarló (550 euros)

L'aparador d'esta autoseqüela, situada en l'avinguda Méndez Núñez, inclou un Papa Noël que, sobre una moto clàssica, va carregat de regals...

-Segon Premi: Regional i Festa Tere Bellés (350 euros)

Un arbre de nadal fet amb tela de vestits fallers i adornat amb carrets de fil és la proposta d'esta botiga del carrer Pubill, en el Centre Històric Comercial de Benicarló

-Tercer Premi: Infomart (200 euros)

La botiga d'informàtica de la c/Hernan Cortés decora el seu aparador amb estreles fetes a partir de CD's, i altres motius nadalencs

-Quart Premi: Floristeria Feliu (100 euros)

Esta floristeria de la c/Vinaròs oferix un treballat aparador amb flors, plantes i altres detalls nadalencs

El jurat, compost per Joaquina Bel, Regidora de Comerç, l'especialista en Imatge Comercial Eduardo Més, i representants de la premsa local i les associacions participants, destaca el bon nivell dels aparadors inscrits, que han fet difícil l'elecció ja que molt pocs punts de diferència entre els participants han decidit la votació.

L'acte d'entrega de premis va tindre lloc el 21 de desembre, a les 13.30 hores, en el saló de plens de l'Ajuntament de Benicarló.

L'organització vol agrair als comerçios participants l'esforç realitzat en la decoració dels seus aparadors, i animar als comerços de Benicarló a participar en estes iniciatives que volen augmentar l'atractiu comercial de la ciutat.

Edició de calendari comercial 2006

La Regidoria de Comerç i Mercats edita un calendari comercial de 2006 on, amb la imatge promocional del comerç urbà de Benicarló, poden consultar-se aspectes d'interés com les temporades de rebaixes.

El calendari s'ha distribuït entre comerciants, associacions i públic en general, i està compost de diverses imatges promocionals de les principals temporades comercials (rebaixes, Sant Valentí, volta al col·le, nadal...) que il·lustren els mesos de l'any.