Quadern de bitàcora

En valencià, nova secció de l'Oficina Municipal de Normalització Lingüística

08/07/2005

L'Oficina de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Benicarló estrena secció pròpia al web municipal

L'Oficina Municipal de Normalització Lingüística, departament encarregat de la promoció i normalització de l'ús del valencià, publica una nova secció, En valencià, dins del web www.ajuntamentdebenicarlo.org per fer més accessibles els seus serveis i posar a disposició de la ciutadania un interessant recull d'informació i enllaços relacionats amb la nostra llengua.

En valencià consta dels següents apartats:

  • Actualitat: Espai dedicat a les notícies i novetats relacionades amb la llengua. S'hi publicaran també les notes de premsa de l'OMNL.

  • Ajudes i subvencions: S'hi publicaran les convocatòries d'ajuts destinats a la promoció i l'ús del valencià per als diferents sectors de la societat (associacions, comerços, centres educatius...)

  • Campanyes de promoció del valencià: Apartat on es poden trobar totes les campanyes que edita l'Oficina Municipal de Normalització i les d'altres organismes.

  • Certificats de coneixements de valencià: Informació sobre els certificats oficials de coneixements de valencià (proves de la JQCV, equivalències, homologacions...)

  • Premis i concursos: Convocatòries relacionades amb el món de les lletres valencianes.

  • Recursos lingüístics: Espai dedicat a les publicacions en línia, on es poden consultar materials didàctics, diccionaris de diferents especialitats i llengües, legislació lingüística, llibres d'estil i gramàtiques...

L'OMNL ha participat activament en la confecció i assessorament lingüístic del web de l'Ajuntament de Benicarló des de la seua posada en marxa a l'any 2000, com a integrant de l'Equip de Desenvolupament del web, junt a les àrees d'Informàtica i Promoció Econòmica.

Fruit de la participació de l'OMNL en l'equip de treball del web, la pràctica totalitat dels seus continguts s'ofereix en valencià, però fins el moment aquest departament municipal no comptava amb secció pròpia dins la web.

Així doncs, a partir d'avui, www.ajuntamentdebenicarlo.org compta amb En valencià, una secció que junt a la resta de seccions del web pretén servir de punt de trobada per a tots aquells que necessiten informació sobre la ciutat i el funcionament i activitats dels departaments municipals que aposten per Internet com a mitjà de difusió i servei a la ciutadania.