Benicarló
Foto Foto Foto Foto
fletxaValencià fletxaCastellano
retol
CAMPANYES DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ

En valencià... a l'administració

En valencià... a l'administració

La legislació autonòmica bàsica estableix que l'administració ha de ser un vehicle de recuperació del valencià. Per això, té el deure de fomentar el seu ús en totes les actuacions.

El valencià, llengua pròpia i històrica nostra, és oficial en igualtat de condicions que el castellà, i així ho han de garantir la Generalitat Valenciana, els ajuntaments i la resta d'organismes públics, que tenen un compromís irrenunciable en la defens del patrimoni cultural de la comunitat autònoma i d'una manera especial amb la recuperació del valencià.

Conéixer els teus drets és la millor manera de poder-los exigir. Recorda i fes recordar que l'exercici dels drets lingüístics s'ha de regir pel respecte entre tots i dins de les màximes garanties democràtiques.

El valencià és llengua pròpia

Per això, a la Comunitat Valenciana, tots els ciutadans tenen dret a conéixer-lo i a usar-lo oralment i per escrit, tant en les relacions privades com en les relacions amb les instàncies públiques.

El valencià és la llengua pròpia de l'administració valenciana, que té el compromís de fomentar-lo en tots els àmbits de la societat.

El valencià és llengua oficial

Això vol dir que són vàlides i tenen plena eficàcia jurídica totes les actuacions administratives realitzades en valencià al nostre àmbit territorial. Tens dret a usar-lo sempre, en qualsevol situació i davant de qualsevol persona o institució.

La llengua és teua: usa-la!

A l'ajuntament

A les conselleries

A la Delegació del Govern

A Hisenda

A la sanitat

Als tribunals i jutjats

A tot arreu...

Usa'l oralment

Al territori de la Comunitat Valenciana, tots els ciutadans tenen el dret a dirigir-se i relacionar-se amb la Generalitat, amb els ens locals i altres de caràcter públic, en valencià.

L'administració ha de garantir que els seus empleats tinguen el coneixement suficient del valencià per atendre amb normalitat el servei que els és encomanat. Per això, no et poden exigir cap classe de traducció o canvi de llengua.

Usa'l per escrit

Com ja saps, tenen eficàcia jurídica tots els documents redactats en valencià per les administracions públiques en les seues activitats.

Més encara: l'administració pot enviar-te en valencià tots els documents públics. Fes-ho constar, perquè t'empara la llei. Això no ha d'originar demores, retards i discriminacions en les actuacions administratives.

Si t'adreces directament en valencià a l'administració, el procediment s'ha de tramitar en la llengua que tu has elegit.

Normativa

-Constitució Espanyola (1978)

-Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana (Llei 5/1982)

-Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (Llei 4/1983)

-Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999

-Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (1992)

-Declaració Universal dels Drets Lingüístics (1996)

Demana-ho en valencià: és el teu dret

Participen en aquesta campanya:

Oficines de promoció del valencià dels ajuntaments de/d': Alboraia, l'Alcúdia, Almassora, Alzira, Benicarló, Benetússer, Betxí, el Campello, Catarroja, Cullera, Dénia, Gandia, Manises, Massamagrell, Meliana, Moncada, Monòver, Muro, Museros, Mutxamel, Paterna, Paterna, Puçol, Sagunt, Silla, Teulada, Vinaròs, Xàbia, Xirivella i Diputació de València.

Creat per anna el 07/07/2005
Suggeriments T'agrada? Imprimir Actualitzada 19/10/2018 14:19 © 2000-2018 Ajuntament de Benicarló