Benicarló
Foto Foto Foto Foto
fletxaValencià fletxaCastellano
retol
NORMES I CONSELLS D'ÚS DELS SISTEMES INFORMÀTICS MUNICIPALS

Migració dels arxius d'usuari de l'NT Server al Quercux.

Migració dels arxius d'usuari de l'NTServer al Quercux

1. Objectiu

Amb la migració dels arxius del NTServer al Quercux i la substitució progressiva dels PCs amb Windows per ET Linux (Estacions de Treball amb Linux) es proposa una nova organització dels continguts dels arxius d'usuari per aprofitar al màxim les possibilitats tècniques dels nous sistemes, minvar els problemes de coexistència durant la migració i adaptar l'estructura documental a l'organització real dels serveis municipals.

2. Exemple: Nova estructura per a l'usuari marisa que pertany als grups mediambient, urbanisme, treballadors i ajuntament

En quercux:

  • usuaris/marisa/documents

  • usuaris/marisa/plantilles

  • grups/ajuntament/documents

  • grups/ajuntament/plantilles

  • grups/mediambient/documents

  • grups/mediambient/plantilles

  • grups/urbanisme/documents

  • grups/urbanisme/plantilles

  • grups/treballadors/documents

  • grups/treballadors/plantilles

3. Procediment transitori d'adaptació de l'estructura actual a la nova

NTServer -> Quercux

urbanisme/marisa/privat -> usuaris/marisa/documents/p-urbanisme

urbanisme/marisa/lectura-grup -> usuaris/marisa/documents/l-urbanisme

urbanisme/marisa/lectura-escriptura-grup -> usuaris/marisa/documents/le-urbanisme

urbanisme/marisa/entrada -> usuaris/marisa/documents/entrada

4. Procediment d'adaptació de l'estructura actual a la nova

Manualment l'usuari ha de moure els documents des de l'ubicació transitòria a l'ubicació definitiva.

Quercux -> Quercux

usuaris/marisa/documents/p-urbanisme -> marisa/documents

usuaris/marisa/documents/l-urbanisme -> marisa/documents (*) o urbanisme/documents

usuaris/marisa/documents/le-urbanisme -> marisa/documents o urbanisme/documents (*)

usuaris/marisa/documents/entrada -> marisa/documents

(*) Ubicació final més probable

Amb la nova organització un usuari pot pertanyer a més d'un grup i s'entén que entre els membres del grup hi ha una relació de confiança a l'hora d'elaborar els documents. Per tant, es fa innecessari mantindre el directori d'entrada. En lloc de dipositar els documents en l'entrada d'uns quants usuaris es crearà un nou grup que reflectesca la interrelació entre els membres.

5. Conversió de MS Word a OpenOffice

El millor mètode per migrar de manera suau del format MS Word a OpenOffice consisteix en obrir en format nadiu (MS Word) el document amb el qual es vulga treballar per després desar-lo en format OpenOffice i esborrar l'antic.

També és aconsellable defugir dels noms llargs, amb espais i accents. Aprofitant el canvi, pagaria la pena que re-anomenareu els documents amb noms més curts, sense espais (podeu canviar-los pel guió o pel subratllat), sense accents i només amb minúscules. No és obligatori però sí recomanable.

6. Enviament d'arxius

Poques vegades s'ha de donar el cas d'haver de compartir algun arxiu amb un usuari i no pertànyer ambdós al mateix grup. En eixe cas, envieu l'arxiu per correu electrònic.

Creat per david el 19/05/2005
Suggeriments T'agrada? Imprimir Actualitzada 22/05/2019 12:21 © 2000-2019 Ajuntament de Benicarló