Benicarló
Foto Foto Foto Foto
fletxaValencià fletxaCastellano
retol
QUADERN DE BITÀCORA

Presentació de la remodelació de la secció "Comerç" de la web municipal

La Regidora delegada de Comerç i Mercats presenta la nova web del comerç de Benicarló

El divendres 1 d'abril de 2005 la Regidora delegada de Comerç i Mercats de l'Ajuntament de Benicarló, Ana Febrer Senar, presenta en roda de premsa la remodelació de l'espai web destinat a la Regidoria de Comerç i Mercats, i al comerç de Benicarló, dins la web municipal www.ajuntamentdebenicarlo.org

El departament de comerç està present a la web municipal des de la seua posada en marxa a l'octubre de l'any 2000, i en els últims exercicis els seus continguts han anat augmentant sensiblement, circumstància que ha motivat la remodelació de la secció per organitzar millor els seus continguts i adequar la seua identitat visual a la imatge promocional del comerç local.

Així, la secció dedicada al comerç dins de la web de l'Ajuntament de Benicarló es converteix en el principal referent informatiu pel que respecta al sector comercial de Benicarló i a les activitats de l'ajuntament i les associacions de comerciants relacionades amb el sector.

En aquest temps, la secció “Comerç” ha rebut servit prop de 200.000 fulles d'informació, convertint-se en un dels apartats més visitats de la web.

L'Agència per al Foment d'Iniciatives Comercials (AFIC) forma part, junt a l'Àrea d'informàtica i l'oficina de Normalització Lingüística, de l'equip de desenvolupament de la web municipal, encarregat de definir l'estructura de la web, coordinar els seus continguts i facilitar als departaments municipals les ferramentes necessàries per a poder donar difusió a les seues característiques i activitats a Internet.

Des de l'oficina AFIC s'han publicat a la web municipal més de 500 documents amb imatges, descàrrega d'impresos, ordenances i altres documents, i tot tipus d'informació per al sector comercial, amb dates automàtiques de publicació i desaparició per a que la informació que el públic pot consultar tinga el major grau possible d'actualització.

A més, s'ofereixen serveis innovadors i gratuïts per als comerciants com és el cas dels aparadors comercials, utilitzats des de la seua posada en marxa a l'any 2000 per més de 200 empreses que poden actualitzar la seua imatge i informació via internet amb contrasenyes personals, o l'avisador per correu electrònic “el pregoner”, amb més de 400 subscripcions a la informació sobre comerç.

La nova secció “Comerç” de la web municipal incorpora prop de 40 apartats i prop d'un centenar d'imatges, i s'estructura, després d'una introducció general al comerç de Benicarló i la Regidoria de Comerç i Mercats, en els següents grans apartats:

-Regidoria de Comerç i Mercats: En aquesta secció es fa un repas del funcionament de la Regidoria de Comerç i Mercats des de la seua creació al 1999, fent referència a actuacions com el Pla d'Acció Comercial, la definició d'una imatge promocional del comerç local o la concessió del Premi Nacional de Comerç Interior pel Ministeri d'Economia.

A més, s'informa sobre les funcions i memòries d'activitats de l'Agència per al Foment d'Iniciatives Comercials (AFIC), creada al 1997, i seua integració en la xarxa d'oficines especialitzades en comerç de la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència.

És en aquest apartat on també apareix una referència a l'oficina comarcal de la Cambra de Comerç de Castelló, que està està en marxa des d'octubre de 2004 i s'ubica a les dependències de la Regidoria de Comerç i Mercats dins la Casa Consistorial.

-Sector Comercial

La remodelada secció “Comerç” de la web municipal inclou completa informació sobre el sector comercial de Benicarló, que, en els seus més de 600 establiments, dóna treball a més de 1500 persones i compta amb una superfície comercial de més de 65.000 metres quadrats.

S'han preparat, junt a la completa guia comercial operativa de manera pionera a la comarca des de l'any 2000, seccions especials dedicades als principals equipaments comercials de la ciutat (el Mercat Central, el Centre Històric Comercial, la Galeria Comercial Benicarló Centro, el Centre Comercial Costa de Azahar i els mercats no sedentaris dels dimecres.

Les associacions de comerciants tenen també una secció a la web on informar de les seues activitats i campanyes.

-Campanyes promocionals: recull informació sobre les diverses activitats d'animació i promoció comercial organitzades pels comerciants i l'ajuntament, amb seccions especialment dedicades a les desfilades de moda, el “Comerç al carrer” o la imatge gràfica i material promocional del comerç urbà de Benicarló.

-Normativa comercial i subvencions: apartat dedicat a fer un recull de les principals normes reguladores de l'activitat comercial, tant a nivell estatal com autonòmic i local, publicant les ordenances municipals reguladores de l'activitat comercial. A més, inclou referències a les diverses ajudes i subvencions que s'adrecen al sector comercial.

-Notícies i enllaços d'interès: Aquesta secció recull les notícies i documents més actuals i interessants (resultats de concursos, anuncis, horaris, enllaços d'interès per al sector comercial...) que afecten al comerç local, que a més podreu trobar en els respectius apartats específics de la web.

Dins de cadascun dels apartats de la web es publiquen periòdicament documents amb informació d'interès per al sector, per tal d'oferir un servei de qualitat al ciutadà i aprofitar d'aquesta manera els potencials d'Internet com a mitjà de difusió de l'oferta comercial de Benicarló i les activitats dutes a terme pel departament de comerç.

Creat per fidel el 31/03/2005
Suggeriments T'agrada? Imprimir Actualitzada 20/05/2019 15:24 © 2000-2019 Ajuntament de Benicarló