PRINCIPAL

Programa de termalisme valencià 2019

El programa ofereix la possibilitat de gaudir de tractaments termals, als pensionistes que per prescripció facultativa ho precisen, en establiments balnearis de la Comunitat Valenciana .

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiaris/es del Programa de Termalisme Valencià les persones que reunisquen els requisits que s'indiquen a continuació:

-Persones de 65 anys o més.

-Persones de 60 anys o més, pensionistes de la Seguretat Social o de les classes passives.

-Persones discapacitades majors de 60 anys, que tinguen una minusvalidesa igual o superior al 33 %. En el cas que estes persones discapacitades a què es refereix l'apartat anterior necessiten l'ajuda d'un acompanyant, caldrà que ho justifiquen presentant un certificat de minusvalidesa on conste un grau igual o superior al 65%.

-Podran ser beneficiaris els cònjuges dels anteriors sempre que siguen majors de 50 anys.

-També podran participar els/es fills/es discapacitats/es de les persones sol·licitants, amb certificat de minusvalidesa, on conste un grau igual o superior al 33% i siga impossible que queden a la cura d'altres persones i depenguen dels seus pares per al desenvolupament de la vida diària.

Quan sol·licitar-ho?

El termini de de presentació de sol·licituds finalitza el 31 d'octubre de 2019.

Com sol·licitar-ho?

Per al model oficial de sol·licitud així com la informació complementària per a la seua tramitació, podran adreçar-se a:

-Centre Social Municipal "La Farola", Carrer Les Barques, 3, telèfon 964.47.39.68, en horari de 9.00 a 14.00 hores de dilluns a divendres.

-A través de la pàgina web de la Generalitat Valenciana www.gva.es

-Oficina PROP de Vinaròs

Les sol·licituds poden presentar-se personalment o per correu a:

-Programa de Termalisme Social. Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Avda. Hermanos Bou, 82, 12003. Castelló.

-Oficina PROP de Vinaròs.

Creado por smontins el 08/01/2019

© 2000-2019 Ajuntament de Benicarló