Tauler d'anuncis

Programa de termalisme valencià 2019

08/01/2019

El programa ofereix la possibilitat de gaudir de tractaments termals, als pensionistes que per prescripció facultativa ho precisen, en establiments balnearis de la Comunitat Valenciana .

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiaris/es del Programa de Termalisme Valencià les persones que reunisquen els requisits que s'indiquen a continuació:

-Persones de 65 anys o més.

-Persones de 60 anys o més, pensionistes de la Seguretat Social o de les classes passives.

-Persones discapacitades majors de 60 anys, que tinguen una minusvalidesa igual o superior al 33 %. En el cas que estes persones discapacitades a què es refereix l'apartat anterior necessiten l'ajuda d'un acompanyant, caldrà que ho justifiquen presentant un certificat de minusvalidesa on conste un grau igual o superior al 65%.

-Podran ser beneficiaris els cònjuges dels anteriors sempre que siguen majors de 50 anys.

-També podran participar els/es fills/es discapacitats/es de les persones sol·licitants, amb certificat de minusvalidesa, on conste un grau igual o superior al 33% i siga impossible que queden a la cura d'altres persones i depenguen dels seus pares per al desenvolupament de la vida diària.

Quan sol·licitar-ho?

El termini de de presentació de sol·licituds finalitza el 31 d'octubre de 2019.

Com sol·licitar-ho?

Per al model oficial de sol·licitud així com la informació complementària per a la seua tramitació, podran adreçar-se a:

-Centre Social Municipal "La Farola", Carrer Les Barques, 3, telèfon 964.47.39.68, en horari de 9.00 a 14.00 hores de dilluns a divendres.

-A través de la pàgina web de la Generalitat Valenciana www.gva.es

-Oficina PROP de Vinaròs

Les sol·licituds poden presentar-se personalment o per correu a:

-Programa de Termalisme Social. Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Avda. Hermanos Bou, 82, 12003. Castelló.

-Oficina PROP de Vinaròs.