El Mucbe cataloga tot el material procedent de les primeres excavacions del Puig de la Nau

13/09/2018

En total es catalogaran al voltant de 80 caixes que contenen fragments de ceràmica que es van localitzar als anys 70. Els materials inventariats formaran part de la futura exposició permanent de tresors arqueològics que el Mucbe està redefinint.

Durant tot l'estiu, el Mucbe ha estat treballant intensament en la catalogació del contingut de les més de 80 caixes que es trobaven emmagatzemades en la planta baixa del museu, fruit de les primeres campanyes d'excavacions que es van dur a terme als anys 70 al poblat iber del Puig de la Nau. En el seu dia, les peces es van supervisar i les que tenien més rellevància es van traslladar al Museu de Belles Arts de Castelló. La resta es va dipositar en caixes a l'espera de fer un inventari exhaustiu que, per falta de temps i de recursos, s'ha retardat fins ara.

Les caixes contenen bàsicament fragments de ceràmica decorada, alguns fets a mà, d'altres amb torn, i també diversos colls d'àmfores que, una vegada inventariats, tornaran a emmagatzemar-se en caixes de cartró neutre o amb fotons de plàstic, dos materials que es fan servir en conservació preventiva. Un alumne en pràctiques, que està cursant el Grau d'Història i Patrimoni a la UJI, juntament amb un conserge contractat a través dels programes d'ocupació de la Diputació, són els responsables de realitzar tot aquest treball que ampliarà i elevarà en gran mesura la qualitat del patrimoni artístic de Benicarló.

Una vegada finalitzats els treballs, les peces més significatives passaran a formar part de l'exposició permanent del Mucbe «Tresors arqueològics», que actualment s'està revisant.

Paral·lelament a aquest inventari arqueològic, el Mucbe també està catalogant les peces etnològiques procedents de donacions de ciutadans i ciutadanes de Benicarló que, en bona part, es van fer servir per a la museïtzació de la casa tradicional del carrer de Santa Càndida.