Benicarló s’adhereix a la plataforma Municipis pel Pacte per lluitar contra la violència de gènere

02/05/2018

El Ple de l'Ajuntament ha aprovat per unanimitat l'adhesió de Benicarló a la plataforma Municipis pel Pacte amb l'objectiu de reforçar la lluita contra la violència de gènere. Al llarg de 2017, l'àrea de Serveis Socials de Benicarló va atendre 42 dones víctimes d'aquesta xacra.

Tal i com ho va decidir per unanimitat el Ple Ordinari de l'Ajuntament del mes d'abril, Benicarló ja forma part de la plataforma Municipis pel Pacte, amb l'objectiu principal de refermar el compromís en la lluita contra la violència de gènere. En concret, més de sis mesos després de l'aprovació del Pacte d'Estat en matèria de Violència de Gènere pel Congrés dels Diputats, els municipis adherits a la plataforma exigeixen la creació de la Comissió de Seguiment del Pacte d'Estat, prevista en la mesura 208 de l'esmentat pacte. La regidora de Benestar Social, Marta Escudero, ha afirmat que «els ajuntaments fem molt amb pocs recursos, i moltes vegades excedim les competències que ens pertoquen. És necessari una regulació clara de les funcions que ens atorga el Pacte d'Estat».

A més, la plataforma Municipis pel Pacte sol·licita al Govern central la transferència de 20 milions d'euros anuals, previstos en la mesura 206.a del Pacte, per tal d'ajudar els municipis en la prestació eficient dels serveis de detecció i atenció integral. A banda, es demanden al Govern diferents reformes legislatives per tal de complir amb el Pacte, per tal d'augmentar la competència dels ajuntaments en quant a promoció de la igualtat, la prevenció i l'atenció front a la violència masclista i per garantir l'estabilitat i qualificació de les plantilles que presten serveis d'atenció a la violència masclista en l'àmbit municipal.

En la línia d'augment de competències municipals, la regidora de Benestar Social ha declarat que «els ajuntaments som la primera porta d'entrada per a una dona que ha patit violència de gènere i per tant demanem més recursos per tal de poder seguir donant aquest servei amb la màxima qualitat i ampliar-lo amb noves mesures».

Resposta a la violència de gènere

Respecte de les actuacions de violència de gènere a Benicarló, des de l'Àrea de Serveis Socials es presta l'atenció necessària a les dones que es troben en situació de risc per maltractament, amb carència de suport familiar, absència de recursos personals o altres circumstàncies. En concret, amb les dones que es troben en aquesta situació es realitza una intervenció específica individual i grupal, amb l'objectiu d'apoderar-les i afavorir la seua reinserció social i laboral. Al llarg de l'any 2017, els serveis socials han atès un total de 42 dones per violència de gènere.

Cal recordar que en matèria de violència de gènere es du a terme un treball coordinat de Policia Local, Guardia Civil i Serveis Socials, per tal de donar resposta de manera ràpida, efectiva i integral en cas de detectar algun indici d'agressió o maltractament. A banda, es considera prioritari el treball en prevenció, per la qual cosa es realitzen programes educatius als centres escolars i campanyes de sensibilització adreçades a tota la ciutadania, amb l'objectiu d'aconseguir una societat igualitària.