Avalem joves: contractacions

20/04/2018
AVALEM JOVES


CONTRACTACIONS EMCUJU: 5

CONTRACTACIONS EMPUJU: 2


PROGRAMA EMCUJU-DESCRIPCIÓ


Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones joves qualificats per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil

Subvenció obtinguda: 71.152,20 Euros

Nombre de contractes: 5

Durada del contracte: Des del 3 d'agost de 2017 al 2 d'agost de 2018

Tipus de contracte: Contracte en pràctiques.


Ocupacions contractades i tasques a realitzar


Tècnic Administratiu: 1 persona

Departament de Joventut i Participació Ciutadana

-Dinamitzar i gestionar la participació ciutadana

-Dinamitzar i gestionar les activitats de l'àrea de joventut


Orientador laboral: 1 persona

Departament AEDL

-Facilitar la inserció laboral de les persones desocupades principalment pertanyents a aquells col·lectius amb més dificultats d'accés a una ocupació: dones amb càrregues familiars no compartides i sense experiència laboral recent, persones majors de 40 anys, persones amb discapacitat, immigrants i joves a la cerca del seu primer treball.


Tècnic Mitjans: 2 persones

Gabinet de Comunicació i Radio-Disseny de campanyes d'informació i publicitat institucional.


Premsa:

-Col·laborar en l'elaboració de notes de premsa i la gestió de l'agenda informativa institucional.

-Realitzar resum de premsa i organitzar dossiers.

-Gestionar convocatòries de premsa i comparecències.

-Realitzar treballs de suport a la difusió d'informació a les xarxes socials i a la web del propi Ajuntament

-Realitzar treballs de documentació i suport per a la redacció del Pla de Comunicació Institucional, en el marc dels criteris que fixa la Llei 24/2005 de 29 de desembre de Publicitat i -Comunicació Institucional. Especialment, els treballs s'orientessin al fet que la informació i publicitat que genera l'Ajuntament encaixen en els objectius i límits que fixa aquesta llei.


Ràdio:


.-Col·laborar en la realització dels informatius subministrats informacions, elaborant notes i seleccionant declaracions.

-Realitzar entrevistes sobre temes d'actualitat, interès social, esportiu, cultural o econòmic.

-Organitzar, planificar i moderar debats i taules rodones.

-Elaborar guions i escaletes radiofòniques

-Col·laborar en les tasques de producció.

-Realitzar pràctiques de control i autocontrol tècnic.


Tècnic Mitjà: 1 persona

Departament AVIVA

-Crear i difondre campanyes de promoció del valencià a diversos col·lectius de la ciutadania (infantil, juvenil, comerços, etc..)

-Aprendre a corregir les documentació administrativa.


PROGRAMA EMPUJU-DESCRIPCIÓ

Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil.

Subvenció obtinguda: 77.235 Euros

Nombre de contractes: 3

Durada del contracte: Des del 3 d'agost de 2017 al 2 d'agost de 2018

Tipus de contracte: Contracte en pràctiques.


Conserges: 2 persones

Departament d'Esports:

-Ajudar a la vigilància i custòdia de les instal·lacions

-Fer difusió i publicitat de les activitats municipals.


Tècnic Administratiu: 1 persona

Departament de Patrimoni

-Actualitzar l'inventari patrimonial


Ajuda cofinançada pel Fondo Social Europeu. Unió Europea.