CONVENIS SUBSCRITS

Adhesió al Conveni Marc de col·laboració en matèria d'Administració Electrònica

Per acord de Ple de 26 de febrer de 2009, l'Ajuntament de Benicarló s'adhereix al Conveni Marc de col·laboració en matèria d'Administració Electrònica signat el 3 de juliol de 2008 entre la Generalitat, les Diputacions Provincials i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

El contingut del Conveni Marc es pots consultar al DOCV núm. 5820/04.08.2008 (pàgs. 74792 i ss)

Creat per josep el 20/02/2017

© 2000-2018 Ajuntament de Benicarló