Trànsit i seguretat vial

Procediment Recuperació Vehicle Retirat per Grua

03/02/2017

Si el seu vehicle ha sigut retirat per infracció a les normes de tràfic de la via pública, per la Grua Municipal o empresa concertada, per a recuperar-ho cal dirigir-se a les dependències de la Policia Local aportant la documentació següent, en funció de la seua situació:

1- Si la persona que retira el vehicle és el seu titular:

 • DNI o passaport o permís de residència original i permís de conduir original

2- Si la persona que retira el vehicle NO és el titular:

 • Autorització firmada pel titular del vehicle que arreplegue les seues dades i els de la persona autoritzada.

 • Fotocòpia del DNI o permís de conduir del titular

 • DNI o passaport o permís de residència i permís de conduir de l'autoritzat. També es considera com autoritzada la persona que consta amb nom i cognoms en la pòlissa de l'assegurança com a conductor habitual

3- Si el titular del vehicle és una persona jurídica:

 • Escriptura o còpia en què aparega l'apoderat que retirarà el vehicle

 • Si no ho retira l'apoderat, pot autoritzar que ho arreplegue una altra persona, sempre que presente document d'autorització amb el segell de l'empresa.

 • Fotocòpia del DNI, permís de conduir, passaport o permís de residència de l'autoritzant

 • DNI, passaport o permís de residència i permís de conduir de l'autoritzat

4- Si el vehicle és propietat d'un LÍSING, RÈNTING o LLOGUER:

 • Contracte original o fotocòpia compulsada de l'arrendament

 • DNI o passaport o permís de residència i permís de conduir de la persona que retire el vehicle

 • En caso de ser l'autoritzat: cal presentar el document d'autorització firmat pel titular del contracte, amb el segell de l'empresa.

 • Fotocòpia del DNI del titular del contracte

5- En el cas de les bicicletes, cal aportar:

 • Factura de compra o algun tipus de documentació que acredite la seua propietat.

 • DNI del propietari

Nota important: En supòsits en què els vehicles estiguen a disposició de l'Autoritat Judicial serà imprescindible ofici autoritzant la seua entrega.