Història de l'edifici

7. Bibliografia

30/08/2011

  • CONSTANTE, Juan Luis (1997) : Ordinaciones de la villa de Benicarló. Benicarló: Ilmo. Ayuntamiento de Benicarló.

  • X Jornades d'Estudi del Maestrat. Boletín nº76.Julio-Diciembre 2006. Sant Carles de la Ràpita: Centro de Estudios del Maestrazgo.