Història de l'edifici

1. Context Historic

16/08/2011

    1. CONTEXT HISTÒRIC

    Fotografia: http://www.gothicmed.es/browsable/images/sk62dpt71potgdsb94ofntt75d6mlafh.jpg

    El segle XIV va ser una època de crisi en l'occident cristià. La gran pesta de 1348-1350 i les epidèmies que li van seguir posteriorment van produir un gran desordre en la producció d'aliments, la qual cosa va causar grans estralls en la població.

    D'altra banda, les guerres van afectar durament a moltes zones d'Europa, no quedant al marge el regne de València.

    Paradògicament, els grans desastres socials i humans de mitjan el segle XVI se situen en el punt d'enlairament de l'època de major esplendor de l'arquitectura gòtica valenciana.Durant l'etapa de la colonització, el consell o o els veïns es reunien a l'església per celebrar els seus acords. Aquest costum es devia a l'escassetat d'espais públics civils durant el segle XIII.Al segle XV es donen lloc la construcció dels edificis més representatius de la vida municipal: la Sala del Consell, i en ella, es construeixen les fites que assenyalen el domini del territori, com les creus de terme.