L'AJUNTAMENT

Participació Ciutadana

Document Idioma Format Longitud Actualitzat Autor

Formulari de preguntes per al Ple

v pdf 36,12 KB 03/10/2018

srasul

Full de queixes, suggeriments i/o propostes

v pdf 75,39 KB 17/12/2015

sperez

Línia de treball Regidoria de Participació Ciutadana 2015/2016

v pdf 36,31 KB 30/08/2016

sperez

© 2000-2019 Ajuntament de Benicarló