Benicarló
Foto Foto Foto Foto
fletxaValencià fletxaCastellano
retol
DOCUMENTS COMERCIALS

El pressupost

FORMAT

És lliure, determinat per la quantitat d'informació que s'hi ha d'incorporar i pels requisits legals de cada context econòmic.

Plantilla pressupost.ott.

DEFINICIÓ

El pressupost és un document en el qual una empresa o un professional especifica el preu que preveu que costarà un determinat producte o servei.

ESTRUCTURA

1. Capçalera

En aquest apartat s'identifica la persona o l'empresa que escriu la carta. Hi poden aparèixer les dades completes (nom, càrrec, adreça i localitat) o bé només el nom i l'adreça. També hi pot aparèixer el logotip de l'empresa, en el cas de tindre'n.

2. Número de pressupost i data

En aquest apartat cal fer constar un número de referència i la data.

3. Identificació del client

La indicació de les dades del destinatari pot ser completa: nom i cognoms/raó social, adreça, codi postal i població. Si no és així, es pot assenyalar només el nom i cognoms/raó social i la població. També es pot incloure en aquest apartat el codi del client, si en té.

4. Cos

En aquest apartat cal fer constar les dades de l'operació que es duu a terme i hi poden constar, segons les necessitats, dades com: el codi o la referència del producte/servei, les unitats o la descripció del producte/servei i el preu global (amb la indicació, si és necessari, de preus parcials, de les càrregues impositives, dels descomptes, etc.). També es poden incloure observacions al pressupost (caducitat, forma i terminis de pagament, etc.)

5. Signatura i segell de l'empresa

Espai reservat per a la signatura de la persona que fa l'encàrrec o el segell de l'empresa.

FRASEOLOGIA

 • Contra reemborsament, contra reembors i contra reembossament

 • Finançament, finançar, financer

 • IVA inclòs

 • Líquid, liquiditat, liquidar, liquidable, liquidació, liquidador/a

 • Pagament al comptat

 • Pagament a terminis

 • Pagament immediat

 • Préstec

 • Quantitat neta

 • Ròssec

 • És la suma de les quantitats d'una columna que s'incorpora com a primer sumand de la mateixa columna de la pàgina següent. Se situa al final de la columna.

 • Suma anterior

 • A l'igual que el ròssec, és la suma de les quantitats d'una columna que s'incorpora com a primer sumand de la mateixa columna de la pàgina següent. En aquest cas, però, s'escriu al principi de la columna de la pàgina següent.

 • TAE inclosa

MODEL EMPLENAT

Ací teniu un model de pressupost.

PLANTILLA

Ací teniu una plantilla de text de pressupost que incorpora l'estructura que hem descrit abans. Aquesta plantilla està preparada per ser utilitzada amb el processador de textos d'OpenOffice.org. Si teniu dubtes a l'hora d'utilitzar-la, consulteu el document d'ajuda d'ús de les plantilles.

Document Idioma Format Longitud Actualitzat Autor

Models emplenats: pressupost.pdf

Model de pressupost.

v pdf 233,33 KB 13/02/2012

anna

Creat per anna el 14/02/2012
Suggeriments T'agrada? Imprimir Actualitzada 23/01/2019 15:21 © 2000-2019 Ajuntament de Benicarló