Benicarló
Foto Foto Foto Foto
fletxaValencià fletxaCastellano
retol
DOCUMENTS COMERCIALS

La factura

FORMAT

És lliure, determinat per la quantitat d'informació que s'hi ha d'incorporar i pels requisits legals de cada context econòmic.

Plantilla factura.ott.

DEFINICIÓ

La factura és un document en el qual es fan constar els productes o els serveis prestats amb els preus i les característiques per poder acreditar-ne tant el pagament com el cobrament.

Convé que en cada cas econòmic s'estiga al cas de la legislació que determina els requisits de les factures.

ESTRUCTURA

1. Capçalera

En aquest apartat s'identifica la persona o l'empresa que escriu la carta, amb les dades completes (nom/raó social, adreça i localitat) i el seu número d'identificació fiscal. També hi pot aparèixer el logotip de l'empresa, en el cas de tindre'n.

2. Número de factura i data

En aquest apartat cal fer constar el número de la factura (que ha de ser correlatiu dins de cada exercici) i la datació.

3. Identificació del client

En aquest apartat cal indicar les dades de la persona/empresa que adquireix el producte i rep el servei (nom i cognoms/raó social, adreça, codi posta i població) i el seu número d'identificació fiscal. També es pot incloure en aquest apartat el codi assignat al client, si en té.

4. Cos

En aquest apartat cal fer constar les dades de l'operació que es duu a terme, com ara: el codi o la referència del producte/servei, les unitats, la descripció del producte/servei, el preu unitari, els descomptes, l'impost, l'impost sobre el valor afegit aplicat, el total a pagar, la forma de pagament, el venciment, etc.

FRASEOLOGIA

 • Contra reemborsament, contra reembors, contra reembossament

 • Creditor/a

 • IVA inclòs

 • Líquid, liquiditat, liquidar, liquidable, liquidació, liquidador/a

 • Pagament al comptat

 • Pagament a terminis

 • Pagament immediat

 • Préstec

 • Quantitat neta

 • Ròssec

 • És la suma de les quantitats d'una columna que s'incorpora com a primer sumand de la mateixa columna de la pàgina següent. Se situa al final de la columna.

 • Suma anterior

 • A l'igual que el ròssec, és la suma de les quantitats d'una columna que s'incorpora com a primer sumand de la mateixa columna de la pàgina següent. En aquest cas, però, s'escriu al principi de la columna de la pàgina següent.

 • TAE inclosa

MODEL EMPLENAT

Ací teniu un model de factura.

PLANTILLA

Ací teniu una plantilla de text de factura que incorpora l'estructura que hem descrit abans. Aquesta plantilla està preparada per ser utilitzada amb el processador de textos d'OpenOffice.org. Si teniu dubtes a l'hora d'utilitzar-la, consulteu el document d'ajuda d'ús de les plantilles.

Document Idioma Format Longitud Actualitzat Autor

Models emplenats: factura.pdf

Model de factura.

v pdf 222,77 KB 13/02/2012

anna

Creat per anna el 14/02/2012
Suggeriments T'agrada? Imprimir Actualitzada 21/02/2019 15:57 © 2000-2019 Ajuntament de Benicarló