Benicarló
Foto Foto Foto Foto
fletxaValencià fletxaCastellano
retol
DOCUMENTS COMERCIALS

La carta

FORMAT

DIN A4 (21 x 29,7 cm).

Plantilla carta.ott.

DEFINICIÓ

La carta és una comunicació escrita de caràcter interpersonal de contingut general. Utilitzem la carta per a l'intercanvi d'informacions, consultes, etc.

ESTRUCTURA

1. Capçalera

En aquest apartat s'identifica la persona o l'empresa que escriu la carta. Hi poden aparèixer les dades completes (nom, càrrec, adreça i localitat) o bé només el nom i l'adreça. Aquest apartat no es considera indispensable, sobretot si s'utilitza paper preimprès on ja apareix el logotip de l'empresa.

2. Dades del destinatari

Aquest és un apartat indispensable. Si es fa servir un sobre amb finestreta, la indicació de les dades del destinatari ha de ser completa: nom i cognoms/raó social, adreça, codi posta i població. Si no és així, es pot assenyalar només el nom i cognoms/raó social i la població.

3. Salutació

La fórmula de salutació ha d'estar d'acord amb el to general que expressa el text i amb la relació que hi ha entre l'emissor i el receptor. Les següents fórmules segueixen aquesta recomanació:

 • Forma neutra i respectuosa (quan no coneixem el destinatari): Senyor, Senyora.

 • Forma més pròxima i afectuosa (quan el redactor i el destinatari es coneixen o es manté correspondència habitualment): Benvolgut senyor (o companys, comerciant, etc.), Benvolguda senyora o (o companys, comerciant, etc.)

Immediatament, després de la fórmula va una coma i gràficament si se n'usa més d'una, s'han de posar el línies diferents:

  Senyor,

  Senyora,

4. Cos

La informació de la carta ha d'aparèixer organitzada en paràgrafs i breus i separats, de manera que cada informació aparega, a la vista del lector, independentment. A més, cal separar els paràgrafs amb un espai i no fer-li cap entrada o sagnat.

L'ordenació lògica del contingut és:

 1. Presentació de l'assumpte.

 2. Desenvolupament de les qüestions que s'hi volen tractar.

 3. Conclusió: síntesi, petició, etc.

5. Comiat

Les fórmules de comiat tenen una correlació directa amb les fórmules de salutació, ja que també denoten el to general del text.

Fórmules de comiat més usuals ordenades de major a menor cortesia:

 • Aprofito/aprofitem l'ocasió per saludar-vos atentament,

 • Ben atentament,

 • Atentament,

 • Cordialment,

 • Una salutació cordial,

 • Ben cordialment,

Si la fórmula de comiat enllaça amb la signatura, després de la comiat es posa una coma; si no és així, un punt.

6. Signatura

Aquesta és l'estructura de la signatura:

 1. Rúbrica

 2. Nom i cognoms de l'emissor

 3. Càrrec (sense article)

 4. Datació

La datació ha d'anar després de la signatura i consta del nom de la localitat (sense preposició) i la data: el dia (en xifres), el mes (en lletres minúscules) i l'any (en xifres i sense punt). No es posa punt al final de la datació.

CRITERIS DE REDACCIÓ

Cal seleccionar els continguts essencials i explicar-los d'una manera clara i concisa i ben estructurada.

Respecte als tractaments personals, es recomana la primera persona del singular (jo) o la primera del plural (nosaltres) per a l'emissor i la segona del plural (us) o per al receptor.

FRASEOLOGIA

 • En resposta a la vostra carta...

 • Ens plau comunicar-vos que...

 • Us comuniquem que...

 • Us fem saber que...

 • A fi de... us demanem que...

 • El motiu d'aquesta carta...

 • Acusem la rebuda de la carta...

 • Pel que fa a la vostra carta de data...

 • Us agraïm la confiança que...

 • Rebeu la nostra sincera felicitació...

 • Us agraïm per endavant la vostra col·laboració.

 • Us dono les gràcies per...

 • Rebeu una afectuosa enhorabona.

 • Confiem que...

 • Lamentem haver-vos d'informar...

 • Mitjançant aquesta carta haig de comunicar-vos que avui encara no hem cobrat la factura....

 • Una vegada més ens hem d'adreçar a la vostra empresa per lamentar que...

 • Esperant que atendreu la meva reclamació ràpidament, us saludo atentament.

MODEL EMPLENAT

Ací teniu un model de carta.

PLANTILLA

Ací teniu una plantilla de text de carta que incorpora l'estructura que hem descrit abans. Aquesta plantilla està preparada per ser utilitzada amb el processador de textos d'OpenOffice.org. Si teniu dubtes a l'hora d'utilitzar-la, consulteu el document d'ajuda d'ús de les plantilles.

Document Idioma Format Longitud Actualitzat Autor

Models emplenats: carta.pdf

Model de carta.

v pdf 92,08 KB 13/02/2012

anna

Creat per anna el 14/02/2012
Suggeriments T'agrada? Imprimir Actualitzada 23/01/2019 15:21 © 2000-2019 Ajuntament de Benicarló