Estudis d'impacte ambiental, paisatgístics i avaluacions del risc