Ajuntament de Benicarló mucbefoto del mucbefoto del mucbe
Ajuntament de Benicarló Centre Cultural Convent de Sant Francesc     e-mail: correu.mucbe@ajuntamentdebenicarlo.org Valencià | Castellano
MUCBE

Exposició ''Poètiques del Collage'' de Manuel Silvestre

Exposició «Poètiques del Collage»

MANUEL SILVESTRE

Del 15 de novembre de 2019 fins al 19 de gener de 2020.

Lloc: Mucbe.

Organitza: Regidoria de Cultura.

El proper divendres, 15 de novembre, a les 12.00 h, s'inaugura l'exposició «Poètiques del Collage» de l'artista Manuel Silvestre.

L'exposició romandrà oberta fins al dia 19 de gener de 2020 i es podrà visitar en les sales de la planta baixa del Mucbe (Museu de la Ciutat de Benicarló).

Catàleg exposició

- - - - - - - - - -

MANOLO SILVESTRE

Inequívoques convergències

És irrefutable el fet que una de les constants més significatives de l'art, diguem-li modern, és el resultat de la seua manifesta versatilitat. La convivència de les més variades tendències i estils en el si de les diferents poètiques conforma des de fa dècades una multiplicitat plàstica d'indubtables conseqüències, totes elles enriquidores en el plànol estètic.

Segons ens diu la bíblia, Déu va concedir a l'ésser humà la facultat per a obrar segons aquest desitge, independentment de si les decisions que finalment prenga resulten bones o dolentes. Ací faltava, naturalment, l'afegitó del consegüent dilema: fer les coses bé o fer les coses malament, amb l'ulterior conseqüència de premi o càstig que açò comporta. D'aquell mandat diví derivaria el lliure albir, sense més càrrega filosòfica, en aquest cas, que l'ètica aplicada a l'art. Així, aplicat a l'art, aqueixa pluralitat d'accions i/o decisions evidencia, de manera plausible, que l'origen de gran part de les alternances i investigacions formals de nova resolució ha sigut producte tant de l'experimentalisme més radical com d'intrínsecs processos evolutius, tots ells dimanants de la pròpia obra que generaria la seua peculiar lògica canviant.

El MUCBE-Centre Cultural Convent de Sant Francesc, de Benicarló, en un ambient monacal del segle XVI perfectament rehabilitat, ens presenta una mostra de l'obra de Manolo Silvestre; una obra plural i colorista exemple d'eixa universalitat, eixa multiplicitat plàstica que ens desvetla amb mestratge i, si se'm permet, amb cert grau d'atreviment, molts dels interrogants que es plantegen a l'hora d'afrontar l'anàlisi dels diversos llenguatges artístics operants en la plàstica contemporània.

Són, en efecte, múltiples els factors de diferent índole que incideixen en l'evolució o renovació de les propostes formals en l'obra de Manolo Silvestre. D'entrada, cal pensar que el procés evolutiu, manifest en els aspectes compositius, estilístics i expressius de la seua obra obeeix, sense cap dubte, a principis de caràcter netament artístics. No obstant açò, establir les premisses inicials des de les quals l'artista ha desenvolupat les seues concepcions ens porta, d'una banda, a la dinàmica del context social, intel·lectual i tècnic en el qual s'ha vist inserit, receptor, per tant, de les profusions de tot tipus que han esdevingut en el seu entorn. D'altra banda, obeeix als propis desitjos o necessitats de canvi del mateix artista, la qual cosa no deixa de ser idèntic que apel·lar a les urgents, ineludibles i predictibles exigències evolutives inherents a la mateixa obra artística. Com a aspecte col·lateral, no exempt d'interès, caldria afegir, de passada, la funció d'agent actiu de canvi que el propi artista exercirà així mateix en el seu context.

Dibuix, pintura i collage o papiers collés propicien un triple sentit terminològic i conceptual, una interacció, un entramat de relacions, reciprocitats i correspondències que converteixen l'obra de Manolo Silvestre en inequívoques convergències, al mateix temps que aconsegueixen entre si mútues influències.

En qualsevol cas, el que es revela com a element d'anàlisi d'excepcional importància en el treball de Manolo Silvestre és que, en definitiva, és el lògic resultat d'una seqüència de progressos i mudances interioritzades per l'artista. Foren les que foren les seues motivacions, pretextos i estímuls exògens, és la culminació final d'un procés obert de tota una forma de xifrats plàstics i conceptuals. L'obra de l'artista és doncs una evolució. Es modifica substancialment en els seus paràmetres més fonamentals al pas del temps, i en determinades ocasions és, fins i tot, objecte d'una ruptura radical amb postulats precedents que fins al moment l'havien justificat; és llavors quan s'erigeix un conjunt de codificacions visuals que acaben per configurar una sintaxi plàstica que guarda molt poca o cap connotació amb anteriors possibles referents: Picasso, Matisse, Kandinsky... i, per què no, Manuel Silvestre de Edeta.

Davant tal disjuntiva, l'artista tempteja allò nou, i en açò acaba per instal·lar-se. És el primer pas cap a una evolució assumida o inconscient, aïllada o inserida en la unitat d'una direcció que transcendeix les primàries intencions de l'artista i l'aboca des de la necessitat del canvi del seu propi treball a la categoria estètica d'estil, segons la idea d'Arnold Hauser.

Tenim davant nosaltres, doncs, una obra sotmesa a un conjunt d'influxos on l'artista es veu sotmès a unes premisses en les quals la innovació i el canvi formen part consubstancial de les seues pròpies urgències i íntima necessitat de renovació. Amb tot açò, potser podria dir-se, com afirma Roy McMullen, que «el propi canvi és l'estil de la nostra època».

José M. Vivó

Professor de la Facultat de Belles Arts

Universitat Politècnica de València

- - - - - - - - - - - -

MANUEL SILVESTRE

València, 1949

Estudis de Pintura i Gravat. Escola Superior de Belles Arts de Sant Carles de València, 1965-70

Doctor en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València

Catedràtic de Serigrafia en la Facultat de Belles Arts de València

EXPOSICIONS INDIVIDUALS

1979 · «18 Gravats i un Procés». Galería L'Eixam. València

1980 · Academia de Artes Plásticas. Universidad de Sonora

1991 · Casa de Cultura. Ayuntamiento de Silla. València

1993 · «Pintures i gravats». Galería Tábula. Xàtiva. València

1994 · Sala d'Exposicions. Ajuntament d'Alacant

1996 · «Gravats». Galería Viciana. València

1997 · Grabados. Centro Internacional de la Estampa Contemporánea. Betanzos (A Coruña)

1999 · Caixa Rural de Torrent. Torrent (València)

· Colegio Mayor Azarbe. Sala Luis Garay. Universidad de Murcia

· «Natures». Sala de Exposiciones de Ibercaja. València

2001 · «Mesas sin límites». Centro Cultural la Asunción. Diputación de Albacete

· «Manuel Silvestre. El espacio intemporal». Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, Méjico

2003 · «Manuel Silvestre». Galería Jamete. Cuenca

2004 · «Cromatismes». Palau de la Música. València

· «Obra Gráfica». Fundación CIEC. Betanzos (Coruña)

2005 · «Manuel Silvestre. Pintures i serigrafies». Ambigú. Sogorb (Castelló)

2008 · «Cuadernos de arte». Casa de Cultura. Almansa. / Universidad de Pereira, Colombia. / Jardí Botànic. València

2010 · «Territorios de la gráfica». Colegio de España en París

· «Obra gráfica y libros de artista». Museo de Artes del Grabado a la Estampa Digital. Ribeira (A Coruña)

2012 · «En matèria de llibres». Centre d'Art Villa Eugenia. Godella (València)

· «Llibres i lletres». Sala Hucha. Bancaixa. Castelló

2014 · «De la línea a la mancha». Galería José Rincón. Madrid

· «Obra gráfica, collages». Librería-galería Biblos, Betanzos (Coruña)

2014 · «Manuel Silvestre». Galería José Rincón, Madrid

· «Obra gráfica, collages». Librería-galería Biblos, Betanzos (Coruña)

2015 · «Editando páginas». Fundación CIEC, Betanzos

2016 · «Electrografías. Obra gráfica» Galeria Uffizin S. Merano (Italia)

2017 · «La petjada tipogràfica». Casa del Libro, València

· «Libros de artista. Manuel Silvestre». Universidad de A Coruña

2018 · «Manuel Silvestre en diàleg amb Silvestre de Edeta». Ajuntament de Llíria (València)

· «Manuel Silvestre. Entrecollages». Galería Alfara, Oviedo

2019 · «Manuel Silvestre. Diàleg amb Silvestre de Edeta». Casa Cultura Alzira. Alzira (València)

· «La poètica del collage. Manuel Silvestre» MUCBE Benicarló (Castelló)

Ha participat en nombroses exposicions col·lectives nacionals i internacionals.

ALTRES ESDEVENIMENTS

2016· Música i pintura en directe. Concert Solidari. Teatre Capitoli Godella (València)

· «Printemps serigrafica. Acción y polivalencia». Plaza Mayor de Cáceres

2017· Música i pintura en directe. Concert Centenari Pinazo. Palau de la Música. València

EDICIONS DE GRÀFICA

1991 · Homenaje a Josep Ribera. Carpeta de grabados Ajuntament de Xàtiva

1999 · Caminos de la palabra. Antología poética. Fundació Max Aub-Diputació de Castelló

2002 · Caminos de la palabra. Antología poética. Fundació Max Aub-Diputació de Castelló

2003 · Max Aub El cerco. Fundació Max Aub-Diputació de Castelló

· Juego de cartas: Yo vivo. Fundació Max Aub-Diputació de Castelló

· Carpeta de obra gráfica: La obra poética de San Juan de la Cruz

2005 · Libro de artista: En un lugar de la Mancha. Antonio Navarro Impresores

2007 · Los nombres de Castleman. Ó. Alonso Álvarez , Fundació Max Aub/ Editorial Pretextos, València

2009 · Áncora no alén. Carpeta con 14 grabados y dos poemas para Lugrís. A Coruña

BEQUES I PREMIS

1969 · Beca del Estado. Fundación Rodríguez-Acosta de Granada

· Seleccionado en el Taller Graphispac. Casa Americana. Madrid

1971 · Premio de Escultura en Forja Escuela de Artes y Oficios. Madrid

1972 · Bolsa de Estudios de Grabado. Caja de Ahorros de València

1973 · Tercera Medalla (Grabado). XLIII Salón de Otoño. Madrid

1975 · Beca de Gravat de la Diputació de València

· Primera Medalla (Grabado). XXXIV Salón de Otoño. Palma de Mallorca

· Medalla de la I Biennal d'Art. Escola Superior de Belles Arts de València

1978 · Ampliació per a estudis en l'extranger de la Beca de la Diputació de València

1980 · Beca de Investigación en las Artes Plásticas. Ministerio de Cultura. Madrid

1997 · Accèssit IV Biennal Internacional de Gravat Josep de Ribera. Xàtiva (València)

2006 · Beca Fundación Torre-Pujaltes Corme (A Coruña)

PUBLICACIONS

1982 · Colabora en la selección y los textos de la exposición Piranesi. Dirección de Archivos y Museos. Madrid

· Publica el libro Estampas y planchas de la Real Academia de Bellas Artes de València. Ministerio de Cultura. Madrid

1988 · Ilustraciones para la revista Retama. Cuenca

· Ponencias del I Congreso Nacional de Investigación en las Bellas Artes. Madrid

· Participa en el libro Intelectuales y Artistas del País Valenciano a Dolores Ibárruri. València

1989 · Article: «La Serigrafía Artística en España y su contribución a la obra gráfica original. Retama

1995 · Article: «Grabado y gráfica en València entre los años 1939-1975». Revista: Archivo de Arte Valenciano

2004 · Article: «La gestualidad expresiva de José Fuentes.» CIEC Betanzos (A Coruña)

2005 · Article: «Papel y creación en la gráfica». Generalitat Valenciana

2006 · Article: «Atrapados entre estampas. Alfredo Alcaín». Girarte Diputación de Albacete

· Article: «Un claro reflejo. Catálogo V Bienal e pintura Iganacio Pinazo». Ajuntament de Godella

2007 · Article: «Atmósferas. Olga Patiño, José Valentín.» Imprenta Provincial. A Coruña

2009 · La dimensión del grabado en Pérez Contel. IVAM València

· Escenografías del grabado. III Bienal de Grabado. Quart de Poblet, València

2013 · La obra gráfica en la comunidad valenciana, desde la democracia hasta la actualidad. Real Académia de Bellas Artes

de San Carlos de València

Ha participat en conferències, cursos, ponències, taules rodones i altres activitats al voltant del gravat i l'art.

OBRA EN MUSEUS

La seua obra es troba en nombrosos museus, institucions, fundacions i col·leccions públiques i privades.

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

· CATALÁ , M. ANGEL 100 años de Pintura, Escultura y Grabado Valencianos. Caja de Ahorros de València, València 1978

· PÉREZ, Z., CATALÁ, M. A., LLOPIS, J. M. 57 Artistes i un País. Ajuntament de València, 1979

· PÁEZ RIOS, Elena Repertorio de Grabados Españoles en la Biblioteca Nacional. Ministerio de Cultura, Madrid 1983

· BARRENA, Clemente y otros. Estampas 1984-1985. Calcografía Nacional, Real Academia de San Fernando, Madrid 1988

· GRACIA, Carmen Las Pensiones de Escultura y Grabado de la Diputación de València. Institución Alfons El Magnànim, València 1987

· GIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Dolores y otros. Educación Plástica y Visual. Santillana Secundaria Madrid 1996

· TORRES, M. T otros. 25 Años..." Ibercaja, València, 1996.

· AGRAMUNT LACRUZ, Francisco. Diccionario de artistas valencianos del siglo xx. Albatros, València 1999

· PATUEL CHUST, Pascual Salones Valencianos de Arte 1955-1990. Institución Alfons el Magnànim, València 1999

· ALEJOS MORÁN, Asunción Huellas del pasado y retos del futuro en el grabado valenciano. CEU San Pablo, València 2000

· AA. VV. El Grabado Valenciano en el Año 2000. Seis autores Seis sueños". Universidad de València, 2000.

· ROMERA, Juan Aula de Artes Plásticas. 1999-2000. Universidad de Murcia. Murcia, 2001

· PERALES del RIO, Isabel Catálogo de estampas valencianas del Museo Nacional de Cerámica Ministerio de Cultura, Madrid 2004

· FERCHICHE, Kader Art espagnol au château. Drome & Arreche abril de 2005

· RELIEFS Le Magazine du Conseil général de l'Ardeche, nº 24 Primavera 2005. « La sève printanière de l'art ».

· TENDEIRO PARRILLA, Nuria «La natura incita a l'art entre joves». Levante, València 2006

· CARBÓ, Alejandro Traces of nature. Jardín Botánico de València. Miralls, núm. 13, oct. 2006 València

· AA.VV. Obra gráfica. Universidad Politècnica de València. València, 2006

· DE LA CALLE, Román Los últimos 30 años del arte valenciano contemporáneo. R. Acad. de Bellas Artes de San Carlos, València 2013

· MEDRANO, Diego Arte de papeles volando. El comercio-La voz de Avilés 15/12/2018

· SOLER, Maria Jesús Manuel Silvestre o el ars combinatoria en la sinfonía del collage. Gener 2019

Correus electrònics: msilvest@dib.upv.es msilvestrevisa@yahoo.es Telèfons: 963 900 242 / 619 115 998

Webs: http://msilvestregrabado.blogspot.com http://culturadelacopia.blogspot.com

Creat per david el 12/11/2019
© 2000-2020 Equip Desenvolupament Web Imprimir