Ajuntament de Benicarló mucbefoto del mucbefoto del mucbe
Ajuntament de Benicarló Centre Cultural Convent de Sant Francesc     e-mail: correu.mucbe@ajuntamentdebenicarlo.org Valencià | Castellano
EXPOSICIONS 2012

Entrega del premi i inauguració de l'exposició "XXXVI Certamen de Pintura Ciutat de Benicarló" (9ª Biennal)

XXXVI Certamen de Pintura Ciutat de Benicarló.

9ena Biennal

Inauguració i entrega de premis diumenge 19, a les 19.00 h

19 d'agost | 30 setembre 2012

___________________________________________________________________

Coincidint amb les Festes Patronals de Benicarló, aquest diumenge dia 19 d'agost, a les 19.00h. tindrà lloc la inauguració de l'exposició i l'entrega del premi de la XXXVIena edició del Certamen de pintura Ciutat de Benicarló (9ª Biennal).

En aquesta edició han estat 75 les obres presentades, participat un total de 58 artistes de tota la geografia espanyola. La mostra és un clar reflex de les noves tendències que predominen en l'actualitat, predominant en aquesta edició les temàtiques quotidianes i de tendència figurativa, en especial la pintura urbana, amb moltes al·lusions a l'actual crisi econòmica. En la mostra es podrà gaudir de l'obra guanyadora, juntament amb dues mencions honorífiques i una selecció d'obres presentades realitzada pels membres del tribunal qualificador.

Aquest certamen de pintura, amb tanta repercussió i amb una forta consolidació a Benicarló té l'objectiu de fomentar, desenvolupar i recolzar la disciplina de les arts plàstiques, i així ens ho demostren les XXXVI edicions que s'han dut a terme i que configuren, amb l'obra guanyadora de cada edició, un magnífic fons pictòric per a l'Ajuntament de Benicarló.

- - - - - -

ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR

En la ciutat de Benicarló, el 2 d'agost de 2012, a les 13,00 hores, es reuneixen al Mucbe, sota la Presidència de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Cultura, la Sra. Nieves Eugenio Bayo, els membres del Jurat convocats per a emetre el veredicte del XXXVI Certamen de Pintura Ciutat de Benicarló, els quals són:

Presidenta. Sra. Nieves Eugenio Bayo, tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Cultura

Sr. José Córdoba, Llicenciat en Belles Arts, pintor i professor d'arts plàstiques.

Sr. Agustin Rosso , pintor i escultor.

Sra. Nati Romeu, Tècnica de Cultura de la Fundació Caixa Vinaròs.

Sr. Ramon Roig, Llicenciat en Belles Arts i pintor

Sr. Josep Francés Anaya, pintor i guanyador de l'anterior edició del Certamen.

Secretària, Sra. Lorena Luján Edo, tècnica en Promoció Cultural Ajuntament de Benicarló

Oberta la sessió, es procedeix a analitzar i estudiar les obres presentades, així com les Bases que regeixen la convocatòria del Concurs.

Després de l'exposició i valoració realitzada pels membres del Jurat, per majoria de les votacions, s'acorda atorgar els següents Premis:

PREMI DEL XXXVI CERTAMEN DE PINTURA CIUTAT DE BENICARLÓ

Núm. 32

Títol de l'obra: De la serie: Habitantes

Autor/a: Laura Medina Solera

MENCIÓ HONORÍFICA

Núm. 16

Títol de l'obra: Sólo tiempo

Autor/a: Mercè Humedas Pares

MENCIÓ HONORÍFICA

Núm. 75

Títol de l'obra: Entre dos

Autor/a: Ismael Lagares Díaz

Vist que s'han tractat els temes objecte de la reunió, la Presidència alça la sessió a les 14,00 hores, de la qual cosa com a secretària en dono fe i estenc la present acta.

Creat per david el 16/08/2012
© 2000-2019 Equip Desenvolupament Web Imprimir