Ajuntament de Benicarló mucbefoto del mucbefoto del mucbe
Ajuntament de Benicarló Centre Cultural Convent de Sant Francesc     e-mail: correu.mucbe@ajuntamentdebenicarlo.org Valencià | Castellano
EXPOSICIONS 2012

Exposició "XIX Concurs Local de Primavera de Dibuix i Pintura"

EXPOSICIÓ "XIX Concurs Local de Primavera de Dibuix i Pintura"

Inauguració i entrega de premis: Dijous, 3 de maig de 2012, a les 19h.

Aquesta exposició romandrà oberta del 3 al 20 de maig de 2012.

Organitza: Regidoria de Cultura - Mucbe.

Exposició de les obres participants i guanyadors del XIX Concurs Local de Primavera en les modalitats de dibuix i pintura. Tot seguit podeu consultar l'acta del Jurat del XIX Concurs de Primavera de Dibuix i Pintura amb les obres guanyadores, així com accedir al díptic de l'exposició amb les obres presentades. (Les imatges corresponen als guanyadors de la modalitat de Dibuix i Pintura).

Acta del Jurat del XIX Concurs de Primavera de Dibuix i Pintura

Data: 26 d'abril de 2012

En la ciutat de Benicarló, el 26 d'abril de 2012, a les 12:00 hores, es reuneixen a la segona planta del Mucbe, sota la Presidència de la regidora, la Sra. Mª Nieves Eugenio Bayo, els membres del Jurat convocats per a emetre el veredicte del XIX CONCURS LOCAL DE PRIMAVERA DE DIBUIX I PINTURA, els quals són:

Sra. Maria Nieves Eugenio Bayo (Presidenta i regidora de Cultura)

Sr. Ramón Roig Segarra (Llicenciat en Belles Arts i pintor)

Sr. Miguel Calvet Febrer (Pintor i escultor)

Sra. Begoña Florido Sanleon (Llicenciada en Belles Arts i professora de l'IES Joan Coromines)

Sra. Teresa Pellicer Vallés (Llicenciada en Belles Arts i professora de l'IES Ramón Cid)

Sra. Lorena Luján Edo (Secretària i tècnica en promoció cultural)

Oberta la sessió, es procedeix a analitzar i estudiar les obres presentades, així com les Bases que regeixen la convocatòria del Concurs. Després de l'exposició i valoració realitzada pels membres del Jurat, per unanimitat, s'acorda atorgar els següents Premis:

DIBUIX

PRIMER PREMI DE DIBUIX

Núm. 9

Títol: Navegando

Autor: José Antonio Caldés Rodriguez

SEGON PREMI DE DIBUIX

Núm. 12

Títol: Les cireres

Autor: David Paraire Andrés

TERCER PREMI DE DIBUIX

Núm. 4

Títol: Retrat

Autora: Martina Gil Jovaní

PINTURA

PRIMER PREMI DE PINTURA

Núm. 1

Títol: Hortet Benicarlando

Autora: Joaquina Bel Salvador

SEGON PREMI DE PINTURA

Núm. 4

Títol: Preferencia

Autor: Alfredo Altabás Felipo

TERCER PREMI DE PINTURA

Núm. 21

Títol: Pomes

Autor: Francisca Martín Nieto

I perquè així conste, a les 13:00 hores, s'alça la sessió i s'estén aquesta acta, de la qual jo, com a secretària, en dono fe.

Signatura de la secretària amb el Vist i plau de la Presidenta i Vocals.http://www.ajuntamentdebenicarlo.org/r2h/files/11207.pdf

Díptic de l'exposició "XIX Concurs de Primavera de Dibuix i Pintura"

Creat per david el 04/05/2012
© 2000-2019 Equip Desenvolupament Web Imprimir