Benicarló
Foto Foto Foto Foto
fletxaValencià fletxaCastellano
retol
PORTAL DE TRANSPARČNCIA

Portal de Trasparčncia

Indicador de transparčncia i70

Es publiquen periňdicament (com a mínim trimestralment) els contractes menors formalitzats amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris

Serveis Informŕtics

Pendent de localitzar el lloc o llocs on es publica la informació.

Nivell de compliment (0 - 100%): 0%

Justificació del nivell de compliment

No es publiquen els contractes menors.

Accions correctores

Es traslladarŕ a la Comissió de Transparčncia la possibilitat d'abordar la publicació dels contractes menors dels Serveis Informŕtics dins d'un projecte d'automatització de la publicació de tots els contractes menors de l'Ajuntament.

Última revisió: 20/02/2017

Propera revisió: 20/08/2018

Promou

Medi Ambient

Pendent de localitzar el lloc o llocs on es publica la informació.

Nivell de compliment (0 - 100%): en procés de valoració.

Justificació del nivell de compliment

En procés de valoració i/o justificació del nivell de valoració.

Accions correctores

En procés d'estudiar i establir les accions correctores a prendre.

Última revisió: no hi ha cap revisió anterior.

Propera revisió: pendent d'establir.

Promou

Comunicació

Pendent de localitzar el lloc o llocs on es publica la informació.

Nivell de compliment (0 - 100%): en procés de valoració.

Justificació del nivell de compliment

En procés de valoració i/o justificació del nivell de valoració.

Accions correctores

En procés d'estudiar i establir les accions correctores a prendre.

Última revisió: no hi ha cap revisió anterior.

Propera revisió: pendent d'establir.

Promou

Secretaria

Pendent de localitzar el lloc o llocs on es publica la informació.

Nivell de compliment (0 - 100%): en procés de valoració.

Justificació del nivell de compliment

En procés de valoració i/o justificació del nivell de valoració.

Accions correctores

En procés d'estudiar i establir les accions correctores a prendre.

Última revisió: no hi ha cap revisió anterior.

Propera revisió: pendent d'establir.

Promou

Suggeriments T'agrada? Imprimir Actualitzada 26/05/2017 11:12 © 2000-2017 Ajuntament de Benicarló