Indicador de transparència 29

Indicador de transparència i29

Existeixen en el web municipal fòrums de discussió o perfils de xarxes socials.

Comissió de Transparència

Nivell de compliment (0 - 100%): 90%

Justificació del nivell de compliment

Està pendent d'assignar un promotor a l'indicador

Accions correctores

Es proposarà assignar a un departament intern la promoció de l'indicador

Última revisió: 27/03/2017

Propera revisió: 27/03/2018

Promou