L'AJUNTAMENT

Oferta de treball de l'Ajuntament

ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A COBRIR EN PROPIETAT DOS PLACES D'OFICIAL DE POLICIA LOCAL VACANTS EN LA PLANTILLA DE L'AJUNTAMENT PER TORN DE PROMOCIÓ INTERNA

ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A COBRIR EN PROPIETAT UNA PLAÇA D'INSPECTOR DE POLICIA LOCAL VACANT EN LA PLANTILLA DE L'AJUNTAMENT PER TORN DE PROMOCIÓ INTERNA

ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA SEGONA BORSA DE TREBALL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU COMPLEMENTÀRIA A L'ACTUALMENT EN VIGOR

ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL D'ADMINISTRATIU COMPLEMENTÀRIA A L'ACTUALMENT EN VIGOR

ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A CONSTITUCIÓ URGENT D'UNA BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL DE PROFESSOR DEL CONSERVATORI MESTRE FELIU EN LES ESPECIALITATS DE CANT, PERCUSSIÓ I PIANO

ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL D'INFORMADOR/A TURÍSTIC

ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR INTERINAMENT UN LLOC VACANT D'AUXILIAR DE BIBLIOTECA

ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DEL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE FELIU EN LA ESPECIALITAT DE PIANO

BASES ESPECÍFIQUES PER A CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL DE PROFESSIONALS PER A COBRIR NECESSITATS DESTINADES A FOMENTAR ELS ACORDS TERRITORIALS EN MATÈRIA D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL

L'oferta de bequets formatives (en les quals no hi ha relació laboral) es publicaran en aquesta secció fins que es complete el disseny del seu l'apartat específic al web.

Podeu aconseguir més informació adreçant-vos a la unitat de Recursos Humans.

© 2000-2019 Ajuntament de Benicarló