Selecció de personal

ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A COBRIR EN PROPIETAT DOS PLACES D'OFICIAL DE POLICIA LOCAL VACANTS EN LA PLANTILLA DE L'AJUNTAMENT PER TORN DE PROMOCIÓ INTERNA

ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL D'INFORMADOR/A TURÍSTIC

ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR INTERINAMENT UN LLOC VACANT D'AUXILIAR DE BIBLIOTECA

PRÒRROGA DE LA BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE CONSERGE MUSEU

ANUNCI CONVOCATÒRIA I BASES PER COBRIR EN PROPIETAT TRETZE PLACES D'AGENT DE POLICIA LOCAL

TRETZE (13) PLACES EN PROPIETAT, NOU (9) PER TORN LLIURE I QUATRE (4) PER TORN MOBILITAT

L'oferta de bequets formatives (en les quals no hi ha relació laboral) es publicaran en aquesta secció fins que es complete el disseny del seu l'apartat específic al web.

Podeu aconseguir més informació adreçant-vos a la unitat de Recursos Humans.