Selecció de personal

ANUNCI CONVOCATÒRIA I BASES PER COBRIR EN PROPIETAT TRETZE PLACES D'AGENT DE POLICIA LOCAL

TRETZE (13) PLACES EN PROPIETAT, NOU (9) PER TORN LLIURE I QUATRE (4) PER TORN MOBILITAT

TRETZE (13) PLACES EN PROPIETAT, NOU (9) PER TORN LLIURE I QUATRE (4) PER TORN MOBILITAT

PRÒRROGA DE LA BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL D'AUXILIARS D'AJUDA A DOMICILI

L'oferta de bequets formatives (en les quals no hi ha relació laboral) es publicaran en aquesta secció fins que es complete el disseny del seu l'apartat específic al web.

Podeu aconseguir més informació adreçant-vos a la unitat de Recursos Humans.