El contribuent

El contribuent

En aquesta secció trobareu informació dels impostos i taxes municipals sobre els periodes de pagament, el lloc d'ingrés, les entitats bancàries col·laboradores, les domiciliacions bancàries, les sol·licituts de devolució, el lloc i l'horari d'atenció.

Podeu obtindre més informació adreçant-vos al Servei de Gestió Tributària.