Economia i Hisenda

Els departaments englobats en Economia i Hisenda s'encarreguen de la gestió econòmica dels recursos municipals. En concret, el Departament d'Intervenció se centra en el control i la fiscalització interna i en l'elaboració del pressupost municipal, a més de controlar la seua execució i liquidació. Per la seua part, el Departament de Tresoreria s'encarrega de la recaptació de drets i del pagament de les obligacions, de respondre dels avals concrets i de confeccionar les nòmines dels treballadors municipals.

Localització: 4a planta de l'edifici administratiu de la plaça del Doctor Pera (pl. del Doctor Pera, 4)

Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores